Den nya datalagringen döms ut: "Riskerar att underkännas igen"

2018-02-06 16:49  

Datainspektionen, Rise och flera domstolar dömer ut förslaget om en ny svensk datalagring. Totalt 21 remissinstanser varnar för att lagförslagen strider mot EU-rätten.

Den svenska datalagringen har blivit en långdragen följetong. Två gånger har EU-domstolen satt stopp, och nu kan vi vara på väg mot ett tredje misslyckande.

21 remissinstanser varnar i sina svar för att lagförslagen i den senaste utredningen inte håller måttet, och med stor sannolikhet åter igen kommer att dömas ut av EU-domstolen.

I oktober presenterade regeringens utredare Sigurd Heuman sina förslag på en ny datalagring som ska leva upp till EU:s krav. Ett förslag som genast mötte stark kritik, och efter att ha läst 59 inkomna remissvar kan Ny Teknik konstatera att det råder stor skepsis mot utredningen.

I december 2016 slog domstolen fast att den svenska modellen för datalagring strider mot EU-rätten. Riktad datalagring mot brottsmisstänkta personer är okej, men en generell datalagring där alla övervakas är inte godkänd.

Regeringens utredare säger sig ha löst problemet genom att bland annat föreslå att datalagringen av samtal från det fasta telefoner och ip-telefoner slopas, och genom att se till att olika typer av data lagras olika länge. Men många remissinstanser är alltså kritiska till om detta verkligen räcker.

-Vi anser att lagförslaget även fortsättningsvis innebär en generell lagring och det har EU-domstolen underkänt i den lagstiftning som funnits, så vi eftersöker en närmre analys av en mer riktad lagring. Annars finns risken att lagen underkänns på nytt, säger Elena Pallard som är jurist på Datainspektionen.

Flera andra remissinstanser har redan protesterat. Hovrätten i Övre Norrland, det statliga forskningsinstitutet Rise och internetoperatören Bahnhof är några. De får sällskap av flera teleoperatörer, universitet och domstolar. Hela listan finns i faktarutan längst ned i texten.

När alla remissvar nu är inkomna går det att konstatera att 21 aktörer varnar för att utredarens förslag fortfarande kan bryta mot EU-rätten om inget förändras.

"Förslaget som presenterats av utredaren har stora brister. Inte minst för att det som föreslås med största sannolikhet skulle innebära att svensk lagstiftning återigen bryter mot EU-rätten", skriver branschorganisationen IT- och telekomföretagen.

"Det finns emellertid mycket som talar för att förslaget inte är tillräckligt för att göra regelverket fullt ut förenligt med EU-rätten, såsom den uttolkats av EU-domstolen i Tele2-domen", skriver Göteborgs universitet.

En förklaring till att utredarens förslag ser ut som de gör är att både regeringens utredare Sigurd Heuman och Säpo menar att EU-domstolen fällt svensk datalagring på delvis felaktiga grunder.

De hänvisar till frågan som kammarrätten skickade till EU-domstolen för förhandsavgörande. Där formulerar den svenska domstolen ärendet som att datalagringen omfattar all elektronisk kommunikation och samtliga trafikuppgifter, vilket inte stämmer fullt ut. Kritik som kammarrätten avvisar.

Samtidigt varnar de brottsbekämpande myndigheterna i sina remissvar för att de nya förslagen sätter käppar i hjulet för deras verksamhet. Kritiken kommer både från Säpo, Polisen och Tullverket och från Skatteverket och Försäkringskassan.

Den största invändningen gäller att utredningen föreslår att lagringsskyldigheten inte ska gälla fast telefoni och fast ip-telefoni. Vilket skulle kunna skapa en frizon för kriminella.

Remissinstansterna som protesterar

Det här är remissinstanserna som varnar för att utredarens förslag kan strida mot EU-rätten:

Bahnhof, BCC, Civil Rights Defenders, Colt, Com Hem, Datainspektionen, Dataskydd.net, DFRI, Göteborgs universitet, Tre, Hovrätten för Övre Norrland, IT- och Telekomföretagen, Journalistförbundet, Kammarrätten i Göteborg, Rise, Stadsnätsföreningen, Stockholms universitet, Svea hovrätt, Tele2, Telia och Umeå Universitet.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt