De satsar på vågkraft nära land

2021-01-22 06:00  

Den vanligaste metoden för att utvinna energi ur havets vågor är att bygga kraftverk långt ute till havs. Det svensk-israeliska företaget Eco Wave Power satsar i stället på att utnyttja befintliga kajer och pirer.

Hittills finns företagets teknik installerad på två platser, Gibraltar och israeliska Jaffa Port, med 100 kW vardera. Gibraltar var först ut och tjänar som en testanläggning för fortsatt teknikutveckling. Men anläggningen är ansluten till elnät och levererar el. Även den israeliska anläggningen ska anslutas till elnätet inom kort.

Företagets teknik består av flottörer som monteras i serie längs exempelvis en kaj och följer vågornas rörelser upp och ned. Rörelsen överförs till en kolv som komprimerar hydraulvätska, som sedan används för att driva en hydraulmotor och en generator.

Enligt företagets vd och medgrundare Inna Braverman är hydraulvätskan biologiskt nedbrytbar. Om några läckage skulle uppstå ska den marina miljön inte ta någon skada.

Eco Wave Powers vågkraftverk i Gibraltar. Foto: Eco Wave Power

Inna Braverman är inte ingenjör och har ingen teknisk bakgrund. Hon växte upp på den israeliska kusten och när hon arbetade som översättare på ett företag som sysslade med förnybar energi började hon fundera över möjligheten att utvinna energi ur vågornas rörelse. Tillsammans med entreprenören David Leb grundade hon företaget Eco Wave Power 2011.

– Vi tittade på problemet från en kommersiell synpunkt. Vågkraft är en genomförbar industri med hög efterfråga men ingen tillgång. Det kan vara en fördel att inte vara en ingenjör. Vi tittade på andras erfarenheter och försökte se vad deras misstag var, berättar hon för Ny Teknik.

”De andra var tveksamma till vårt upplägg”

Problemen de identifierade med de tidiga vågkraftsförsöken var alldeles för hög kostnad och för dålig robusthet. Flera konstruktioner gick helt enkelt sönder. Systemen gick inte heller att försäkra och en del lösningar hade kritiserats av miljörörelsen för att störa havsbottnen med olika typer av komponenter.

Så här ser Eco Wave Powers vågkraftverk i Gibraltar ut. Foto: Eco Wave Power

Genom att placera vågkraftssystemet på befintliga konstruktioner nära land kunde Eco Wave Power både få ned kostnaden och undvika ny påverkan på havsbottnen.

– När vi startade Eco Wave Power var vi en ”outsider” i industrin. De andra aktörerna, som satsade på konstruktioner ute till havs, var tveksamma till vårt upplägg, berättar Inna Braverman.

Men nu tycker hon att flera studier, bland annat Irenas rapport från 2020, talar för att deras satsning är rätt.

– Jag förstår inte varför alla satsar på platser där det är svårt och konstruktionerna går sönder. Vågkraft måste starta där det är lätt, vid land, det är bara när vi har tillräcklig ekonomisk stabilitet som vi kan gå ut till havs, säger hon.

För att lösa problemet med robusthet tog företaget inspiration av havsbaserad vindkraft, där rotorbladen stoppas vid kraftiga vindar för att inte ta skada. Eco Wave Powers system gör likadant. När vågorna går för höga låses flottörerna fast i sitt övre läge.

Första kommersiella anläggningen planeras i Portugal

Hittills har systemet nått en verkningsgrad om 50 procent, enligt Inna Braverman. Det betyder att hälften av den energi som slår emot flottören kan tas tillvara. Livstidskostnaden (så kallad LCOE) beräknas till 42 euro per MWh.

Men utveckling pågår fortfarande. På anläggningen i Gibraltar experimenterar företaget till exempel med att montera solceller ovanpå flottörerna.

– Just nu försöker vi hitta lämpliga komponenter som klarar miljön utan att rosta och ta skada av rörelsen, säger Inna Braverman.

Solcellspaneler har monterats ovanpå flottörerna i Eco Wave Powers vågkraftsanläggning i Gibraltar. Foto: Eco Wave Power

Företaget arbetar också på att öka trycket i systemet så att energi kan utvinnas även från lägre vågor. I dagsläget måste vågorna vara minst 50 centimeter höga för att vågkraftstekniken ska börja producera el.

Anläggningen i israeliska Jaffa Port ser företaget som den sista demonstrationsinstallationen innan systemet kan gå ut på marknaden. Arbetet med att ansluta vågkraftverket till elnätet har dock försenats av coronapandemin. Inna Braverman hoppas att anläggningen ska börja förse elnätet med el från och med maj 2021.

I Portugal finns planer på att bygga Eco Wave Powers första kommersiella anläggning. Ett avtal om markanvändning för ett system om 20 MW har tecknats. En första etapp om 1 MW tros vara igång 2023, enligt Inna Braverman.

Fick andningsstopp efter Tjernobylkatastrofen

Eco Wave Power grundades i Israel men finns sedan förra året listat på den svenska handelsplattformen Nasdaq First North. Därför har företaget i dag flera svenska investerare.

Valet att lista sig i Sverige handlar inte om att vågkraftstekniken ska förverkligas här. Det är de svenska vågorna alldeles för små för. I stället ser Eco Wave Power den svenska handelsplattformen, som samlar mindre start up-företag, som en språngbräda till den amerikanska Nasdaq-börsen.

– Sverige är attraktivt på grund av det stora intresset och goda förståelsen för förnybar energi, säger Inna Braverman.

Inna Braverman Foto: Tomas Oneborg/TT

Själv föddes hon i Ukraina och var bara två veckor gammal när Tjernobylkatastrofen inträffade. Kärnkraftverkets reaktor fyra förstördes i en explosion och spred ett moln av radioaktiva partiklar över stora delar av Europa.

Händelsen har haft en stor inverkan på Inna Braverman. När hon fortfarande bara var ett spädbarn drabbades hon av andningsstopp. Hennes mamma, som är sjuksköterska, hittade henne livlös men lyckades återuppliva henne.

Själv minns Inna Braverman naturligtvis ingenting av händelsen. Men hennes föräldrar har berättat om den.

– Jag fick höra om det hela tiden när jag växte upp. För min mamma och pappa var det en chockerande upplevelse. De sa att jag hade fått en andra chans i livet. Även om jag inte minns något känner jag att jag har ett syfte. Jag fick inte den här chansen för att gå till stranden, jag fick den för att göra något speciellt. När jag förstod meningen med förnybar energi lät det vettigt, säger hon.

Hennes syster var ofta sjuk som barn, det var ett av skälen till att familjen flyttade till Israel. Två år efter flytten hade systerns symptom försvunnit.

– Tjernobyl orsakade många olika sjukdomar men Ukraina var en del av Sovjetunionen och inte särskilt långt framme. I dag vet man inte det verkliga antalet som har fått problem. Ukrainas population krymper varje år och en stor orsak är cancer och andra sjukdomar. Men det berättas inte öppet, säger hon.

Så fungerar Eco Wave Powers teknik

EcoWavePower_how does the technology work.png 

  1. Flottörer lyfts upp och ned av vågor.
  2. Rörelsen överförs till en kolv som komprimerar hydraulvätska.
  3. Den trycksatta vätskan lagras i en tank.
  4. När vätskan släpps ut driver den en hydraulmotor.
  5. Motorn driver i sin tur en elektrisk generator så att el produceras.
  6. Hydraulvätskan leds från motorn till en annan tank, där den lagras innan nästa våg kommer.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt