De omvandlar skogsrester till bioplast och flygbränsle

2019-04-16 06:00  

Lignin som skiljs av till glukos och sockerarter i vätskeform kan sedan användas som flygbränsle eller ethanol. Ett finskt energibolag vill använda tekniken i en investering på nästan 1,6 miljarder kronor.

Öviksbaserade cleantechbolaget Sekab har lanserat sin patenterade teknologi Celluapp, som använder skogsrester för att ersätta fossila råvaror, vid branschmässan World Bio Markets i Amsterdam.

– Vi har inte gjort någon riktig marknadsföring förut, men vi mötte stort intresse från många aktörer i en rad olika branscher, säger Monica Normark, projektledare och processansvarig för Celluapp.

Tekniken kan användas på all lignocellulosa, som Monica Normark uttrycker det.

– Från jordbruksrester till gran och tall, som är de tuffaste materialen i världen att få ut socker från, säger hon.

Läs mer: 5 vägar till grönt biobränsle

Första steget är att förbehandla materialet för att göra cellulosan tillgänglig för enzymerna.

– Det blir en brun, krämaktig slurry av det. Slurryn går till enzymatisk hydrolys, där enzymerna klipper upp de långa kedjorna av cellulosa, säger Monica Normark.

Bryts ner i jorden inom två år

Resultatet blir att ligninet skiljs av och man får glukos och andra sockerarter i vätskefas. Detta kan sedan förädlas vidare till exempelvis etanol, flygbränsle eller bioplast, som enligt Sekab har bättre hållbarhet än traditionell plast.

– Dessutom kan bioplasten brytas ner biologiskt i jord eller vatten inom två år, säger Monica Normark.

Sekabs mål är att sälja tekniken på licens till industriella aktörer, som vill ta upp den i storskalig produktion.

– För att hitta nya marknader behövs stora volymer, som vi inte kan producera själva. Sekab E-Technology är en renodlad teknikutvecklare, säger Monica Normark.

Längst har man kommit med finska Kanteleen Voima Oy, en sammanslutning av ett 30-tal små och medelstora energibolag.

Mål att producera 250 000 ton lignin per år

Kanteleen Voima vill använda Celluapp-tekniken i ett projekt kallat Nord Fuel, som går ut på att bygga ett bioraffinaderi i anslutning till ett torveldat värmekraftverk i mellersta Finland. Enligt planerna ska anläggningen producera 65 000 ton bioetanol, 250 gigawattimmar el och 250 000 ton lignin per år.

De båda anläggningarna är tänkta att mata varandra. Om projektet blir verklighet kommer bioraffinaderiet att använda processånga från kraftverket, samtidigt som kraftverket använder lignin, biogas och råtorv från bioraffinaderiet som bränsle.

Läs mer: Svenskt grönt flygbränsle ligger ständigt flera år bort

Dock är varken miljötillstånden eller finansieringen på 150 miljoner euro (nästan 1,6 miljarder kronor) säkrade ännu.

– Så vi håller förstås alla tummar för att Nord Fuel blir av. Vi bedriver också förstudier tillsammans med flera andra aktörer, men där är det ännu för tidigt att gå ut med mer information än så, säger Monica Normark.

Sekab E-Technology

Sekab E-Technology är ett kemi- och cleantechföretag som utvecklar teknik och bedriver forskning för att framställa kommersiella etanolprodukter av cellulosa, samt förädlar etanol till förnybara drivmedel och gröna kemikalier.

I sin demoanläggning Biorefinery Demo Plant i Örnsköldsvik har de utvecklat kommersiella tekniker för att bland annat kunna producera andra generationens cellulosaetanol av råvaror som träflis, halm och bagasse (det fibermaterial som blir över när saften utvunnits från sockerrör).

Deras patenterade teknikplattform Celluapp används just nu i ett flertal pilotstudier med företag i olika länder, där man undersöker potentialen hos olika typer av biprodukter som till stor del består av cellulosa.

Tommy Harnesk

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt