Därför blir regionens it-system en halv miljard dyrare än planerat

2021-03-02 11:46  

Region Skåne och Västra Götalandsregionen ska var och för sig införa det nya it-systemet Millennium, utvecklat av det amerikanska bolaget Cerner. Tillsammans är kontrakten värda omkring sju miljarder kronor – men pengarna räcker ändå inte.  

Nyligen beslöt politikerna i Västra Götaland att skjuta till ytterligare 500 miljoner kronor till regionens satsning. 

– Fördyrningen beror dels på att det visat sig vara mer omfattande för Cerner att anpassa systemet till svensk patientdatalagstiftning, dels på att det kostar mer pengar än förväntat att integrera och avveckla de 40-tal gamla system som kommer att ingå i Millennium, säger Västra Götalandsregionens projektledare Ragnar Lindblad till Ny Teknik. 

Ska ersätta patientjournaler

I Skåne går projektet under namnet Skånes digitala vårdsystem medan det i Västra Götaland kallas för FVM - framtidens vårdinformationsmiljö. I båda projekten ingår Millennium, som blir det huvudsakliga IT-stödet för medarbetarna i vården och som till stor del kommer att ersätta de system som används idag för journaler och annan vårdinformation.  

Västra Götalandsregionens initiala kontrakt med amerikanska Cerner är på 2,1 miljarder kronor. Regionens totala budget är på 3,6 miljarder, vilket inkluderar de ytterligare 500 miljoner kronor som regionens politiker i slutet av februari beslutade att skjuta till projektet.

Läs mer: Svåra it-problem störde ut akutsjukhusens journalsystem

Millennium ger Västra Götalandsregionen bland annat ett gemensamt journalsystem och en samlad läkemedelslista per patient. FVM har kallats för den största förändring som gjorts i vården sedan Västra Götalandsregionen bildades år 1999. 

– Sverige har varit tidiga med datorisering och digitalisering av informationshanteringen i vården, men däremot har man inte arbetat så mycket med standardisering. Det har gjort att vi visserligen har mycket digitalt, men uppdelat på olika system. Systemen på sjukhusen och i primärvården har mycket begränsade förmågor att prata med varandra och det är inte rimligt att patienten själv ska behöva informera sjukhuset om värdet på blodsockerhaltsprovet som hen tog på vårdcentralen i förra veckan, säger Ragnar Lindblad. 

Gör det enklare att samarbeta och dela information

Han säger att Millennium kommer att göra det enklare att samarbeta och dela information vilket ger både säkrare vård och mer tid för arbete som gynnar patienterna. Han berättar också att en anledning till att regionen valde Cerner som leverantör är för att det är ett av världens största företag på det här området.

Läs mer: Stockholm stoppar it-system innan det använts

Cerners system är visserligen utvecklat för amerikansk sjukvård, men i Västra Götaland arbetar omkring 1000 personer med att anpassa systemet till svensk sjukvård. Av dessa kommer omkring 500 personer från regionens och kommunernas vårdverksamheter medan övriga 500 personer består av regionens egen it-personal tillsammans med Cerners personal och externa konsulter.

Efterlängtat system uppfyller inte förväntningarna

Det är ingen tvekan om att systemet är efterlängtat. Enligt Magnus Snäckestrand, överläkare på IVA vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg kan det vara livsavgörande att få ett bra och digitalt verktyg. Däremot har systemet inte ännu infriat förväntningarna. 

– Vi har gjort en omfattande analys av de delar som vi jobbar med och där har vi kommit fram till att det här systemet har så stora brister att vi inte tycker att det är användbart, säger Magnus Snäckestrand till SVT.

Läs mer: Fler ska överleva hjärtstopp med app

Risk för felaktig läkemedelsdosering och dubbletter i läkemedelsordinationer är några farhågor som förs fram. Tolv av regionens egna läkemedelsexperter har i en 30-sidig rapport skrivit att det finns risk för undermålig läkemedelsordination för barn och stor risk för vårdskada. 

Enligt Ragnar Lindblad är synpunkterna som hittills har kommit in från arbetsgrupper och andra mycket viktiga för att man ska kunna göra nödvändiga justeringar innan Millennium driftsätts på bred front. 

Patientdata lagras på olika ställen

Även om det är samma system som ska införas i både Region Skåne och Västra Götalandsregionen så finns det vissa skillnader. I Västra Götaland ska patientjournalerna lagras på egna servrar medan Skåne har köpt en helhetslösning som innebär att patientdata lagras på Cerners servrar i Stockholm. 

För närvarande pågår även en diskussion om hur regionerna ska hantera det faktum att USA:s lagar medger att myndigheter såsom FBI och CIA har rätt att ta del av data som lagras av amerikanska företag – oavsett var i världen som företagen lagrar dessa data.

Läs mer: Digitala vårdtjänsten Kry expanderar – öppnar vårdcentral

I Sverige kommer det framöver i praktiken att finnas två olika patientdatasystem; Det ena är alltså Cerners Millennium, som kommer att användas av Region Skåne och Västra Götalandsregionen – affärer som enligt SVT berör tre miljoner patienter och har ett kontraktsvärde på närmare sju miljarder kronor. Det andra systemet som används i Sverige är Cambio Cosmic, och det används av i princip alla övriga regioner – förutom Region Stockholm, som ska genomföra en ny upphandling efter att ha avbrutit sin senaste.  

– En av de viktigaste lärdomarna som vi nu tar med oss i det fortsatta arbetet är att det är lätt att glömma bort att det finns stora kostnader i att avveckla äldre system. Att bara dra ur sladden är liksom inget bra alternativ, säger Ragnar Lindblad. 

Anders Frick

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt