Därför blev Scania först med ett vetenskapligt baserat mål för sina lastbilar

2020-05-19 06:00  

Scanias mål är att sänka utsläppen från alla sina fordon världen över med 20 procent till 2025. Men för att nå dit behöver många faktorer samverka: Effektivare motorer, elektrifiering – och att kunderna tankar biodrivmedel.

Scania har fått sina klimatmål godkända av Science Based Targets Initiative (SBTI). Södertäljebolaget blir därmed först i världen bland tillverkarna av tunga kommersiella fordon.

– Att vi blev först känns fantastiskt roligt. Men det var inte därför vi gjorde det, utan för att få på pränt att våra ambitioner ligger i linje med det som behöver göras. Samtidigt skickar vi en tydlig signal till ekosystemet att vi kan fixa det här, säger Andreas Follér, hållbarhetschef på Scania, till Ny Teknik.

Det företag som skaffar sig ett Scienced Based Target (SBT) gör det för att veta hur mycket den egna verksamheten måste förändras för att leva upp till Parisavtalets mål om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Vilka åtgärder och krav som ställs beror bland annat på vilken sektor företaget tillhör och hur långt det har kommit i omställningen.

– Vår industri står för cirka 20 procent av koldioxidutsläppen. Lyckas vi inte med transporterna lyckas vi inte över huvud taget. Vi vill inte dras in baklänges i detta utan vill vara med och driva utvecklingen, säger han.

Utsläpp delas in i tre kategorier

En bärande del i SBT är att utsläppen delas in tre olika kategorier, kallade Scope.

Scope 1 är de utsläpp man har direkt kontroll över, till exempel en gasturbin som eldas med fossilgas eller de egna tjänstefordonen. Scope 2 är indirekta utsläpp som man själv har rådighet över, till exempel hur elen man köper har producerats.

Läs mer: Scanias vd: ”Vi ska nyttja tillfället för att ställa om”

Scanias mål är att minska utsläppen i Scope 1 och 2 med 50 procent till 2025, jämfört med basåret 2015. Lyckas företaget betyder det att de följer utsläppskurvan som enligt de senaste klimatmodellerna ska begränsa uppvärmningen till 1,5 grader.

– Vi kommer att publicera våra resultat ordentligt nästa år. Men jag kan redan nu berätta att vi redan har nått långt mer än halvvägs. Däremot blir marginalkostnaden större ju närmare målet vi kommer. De sista procenten blir tuffa och mer utmanande. Men vi har kommit jättelångt med energieffektivisering och med att få bort fossila energikällor, säger Andreas Follér.

Fossilfri el från i år

Hela Scanias industriella system kommer till exempel redan från i år att drivas av fossilfri el.

Scope 3 handlar om alla andra typer av utsläpp som företagets verksamhet ger upphov till. Eftersom Scania tillverkar lastbilar och bussar som primärt körs på diesel står dessa utsläpp för den överlägset största delen.

Läs mer: Scania skickar personal till Getinges respiratorfabrik

För denna kategori är målet 20 procents minskning per fordonskilometer till 2025, jämfört med 2015. Till skillnad från Scope 1 och 2 är det inte ett mål som följer kurvan mot 1,5 graders uppvärmning, utan det lite vagare "väl under 2 grader". Enligt Andreas Follér beror det på att SBT ännu inte tagit fram ett 1,5-gradersscenario för hur tunga transporter behöver minska sina utsläpp.

– Vi är på dem att göra det. De säger att de ska prioritera det. Det finns väl anledning att återkomma om vi ytterligare behöver stärka våra ambitioner. Men nu ligger vi på den kurva som finns. Enligt SBTI är det ett ambitiöst mål, säger han.

Hur ska då Scania lyckas få ned utsläppen på lastbilarna de säljer till kunder? I dagsläget släpper nya fordon ut i snitt cirka 1 000 gram CO2 per kilometer, om man även räknar in utsläppen för produktionen av bränslet (benämnt källa-till-hjul eller well-to-wheel).

Förbränningsmotorn ska fortsätta effektiviseras

Företaget måste jobba på flera fronter. Dels genom att effektivisera drivlinan. I väntan på att de eldrivna fordonen vinner terräng mot 2025 handlar det om att optimera förbränningsmotorn ytterligare.

– Förbränningsmotorn kommer att finnas kvar hela perioden. Vi tror att vi kan ta en stor del av procenten genom att förbättra drivlinan ytterligare, säger Andreas Follér.

En annan del handlar om att utbilda bättre förare. Tack vare att de flesta fordon i dag är uppkopplade kan Scania på detaljnivå följa bränsleförbrukning. Det kan skilja 15 procent mellan en bra och mindre bra förare.

Till sist handlar det också om bränslet. Scania tror fortfarande på hållbart producerade biodrivmedel. Men inte ens genom ständigt uppkopplade fordon kan de veta vad för typ av bränsle åkerierna fyller upp sina fordon med. Scania har därför fört en dialog med SBTI om hur de kan verifiera att kunden tankat biobränsle, eller laddat med förnybar el. Utgångspunkten är beräkningar av respektive marknads bränsle- och elmix, utförda av Internationella energiorganet (IEA).

– Alla marknader har en viss given inblandning i den fossila dieseln. Om vi kan bevisa för SBTI att våra kunder kör på en högre andel biobränsle kan det ge en skjuts mot målet. Det handlar i praktiken om att skicka in kvitton från våra kunder.

Biobränsle på köpet vid köp av lastbil?

Som exempel på hur det kan gå till nämner Andreas Follér att vissa elbilstillverkare skickar med förbrukning av ett års fossilfri el att ladda med när kunden köper en ny elbil. Principen kan bli aktuell även för Scania, både gällande biobränsle och förnybar el.

– Sådana lösningar är inte orealistiska för oss, säger han.

En viktig skillnad mellan målen för Scope 1 och 2 respektive 3 är att de förstnämnda är absoluta mål. Målet för Scope 3 är knutet till antal fordonskilometer och alltså relativt.

Hur förhåller du dig till den inneboende konflikten i det? Ni vill ju sälja många lastbilar som möjligt för att öka omsättningen, men samtidigt innebär det ökade utsläpp i absoluta mått mätt?

– Det är en av anledningarna till att vi har valt att få målen validerade av SBTI. Det är de som säger att vårt Scope 3-mål är tillräckligt om vi lyckas nå det. Jag förstår att matten inte går ihop om vi i världen upplever en extrem uppgång i antal kilometer. Då äts effektiviseringen upp. SBTI har tagit höjd för ett visst antal körda kilometer och om företagen lyckats energieffektivera tillräckligt så når vi målen. Men den matematiken har inte jag gjort själv, utan det är SBTI som gör den, säger han.

EU beslutade förra året om nya utsläppsregler för lastbilar. Till 2025 ska utsläppen minska med 15 procent jämfört med basåret 2019. Det målet går dock inte att jämföra med Scanias SBT-mål om 20 procents minskning till 2025.

Viktiga skillnader mot EU-mål

Dels så gäller EU-målet bara de lastbilar Scania säljer i Europa. SBT-målet gäller den globala försäljningen. Dessutom är EU-målet i princip bara ett mått på energieffektiviteten hos fordonen, så kallat tank-till-hjul (tank-to-wheel). Scanias SBT-mål gäller källa-till-hjul (well-to-wheel). Därmed blir det till exempel möjligt att tillgodoräkna sig minskad klimatpåverkan från biobränslen, vilket EU-målet inte medger.

En tredje skillnad är att på EU-nivå använder man sig av modellerade siffror byggda på standardspecifikationer. Inom SBT använder sig Scania av realdata från de uppkopplade fordonen gällande deras bränsleförbrukning.

– I EU-sammanhang innebär det att en kund kan köpa en jättebra lastbil men sen sätta på Michelingubbar och annat på fordonen som försämrar aerodynamiken. Då blir inte den modellerade siffran rättvis längre, säger Andreas Follér.

AB Volvo har varit med och finansierat delar av arbetet bakom SBT men ännu inte ansökt om egna mål. Claes Eliasson, presschef, förklarar varför:

– Vi jobbar med olika alternativ för att anpassa affären mot Parismålen, men är inte klara med utvärderingen av Science Based Targets, säger han.

 

Fotnot: Anledningen till att Scanias sektor ännu inte har ett 1,5-gradersscenario för scope 3, utan endast "Väl under 2 grader", beror på att det saknas i den underliggande IEA-rapporten från 2017, enligt WWF. Organisationen jobbar dock på att ta fram ett 1,5-gradersscenario på egen hand.

 

Uppdaterad version Artikeln har uppdaterats med kommentar från Volvo och förklaring från WWF om varför transporter ännu inte har ett 1,5-gradersmål för scope 3.

Fakta: Science Based Target Initiative

Vad: Ett initiativ med syftet att förse företag med tydliga riktlinjer kring hur de kan framtidssäkra sin tillväxt och hur snabbt de måste minska sina växthusgasutsläpp för de ska ligga i linje med Parisavtalet.

Vilka: Ett samarbete mellan Carbon Disclosure Project (CDP), FN:s Global Compact (UNGC), Världsresursinstitutet (WRI) och Världsnaturfonden (WWF).

Exempel på fordonsföretag med godkända mål: Scania, Yamaha, Toyota, Robert Bosch, PSA, Nissan.

SBTI:s grundfinansiering kommer från: Ikea Foundation, We Mean Business, The Rockefeller Brothers Fund och UPS Foundation.

Johan Kristensson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt