Därför begränsas elöverföringen kraftigt i vår och sommar

2021-04-01 15:29  

Möjligheten att överföra el till och från mellersta Sverige skruvas åt kraftigt i vår och sommar. Kritiken är skarp. Åtgärden kallas "exceptionell".

Svenska kraftnät, som ansvarar för det svenska elsystemet, meddelade nyligen att överföringskapaciteten kommer att begränsas rejält till och från elområde 3 under två olika tidsperioder. Det betyder att ledningarnas fulla kapacitet inte finns tillgänglig för marknaden för elöverföring.

Den första tidsperioden gäller från den 29 mars till den 30 april. Som mest begränsas då överföringen från elområde 3 till elområde 4 i Sverige, med maximalt 1 500 MW.

Men även sjökabeln Fenno-Skan mellan Sverige och Finland sätts ned, med som mest 950 MW. Det betyder att Sveriges möjligheter att importera el från Finland via Fenno-Skan skärs ned kraftigt. Mellan 21 och 71 procent av kabelns maxkapacitet bedöms vara tillgänglig för marknaden under april.

Därmed riskerar Svenska kraftnät att bryta mot EU-lagstiftningen, som säger att 70 procent av en utlandsförbindelses kapacitet måste vara tillgänglig för marknaden.

Men Svenska kraftnät har gjort bedömningen att åtgärden är tillåten.

– Det är dock Energimarknadsinspektionen som ytterst bedömer Svenska kraftnäts efterlevnad och beslutar om eventuella påföljder, säger Stefan Svensson på Svenska kraftnäts systemdivision.

Exporten till Norge begränsas också kraftigt. Mellan 41 och 72 procent av utlandsförbindelsens kapacitet beräknas vara tillgänglig under tidsperioden. Men enligt Svenska kraftnät omfattas den förbindelsen inte av 70-procentsregeln eftersom Norge inte är med i EU.

Östvästligt energiflöde överraskade Svenska kraftnät

Senare i maj blir det nya begränsningar för överföring till och från elområde 3. Från 22 maj till 20 juni stängs Fenno-Skan helt för import till Sverige. Från 1 200 MW installerad kapacitet till 0 MW.

Störst begränsning i absoluta tal blir det dock från elområde 3 till elområde 4, samt från elområde 2 till elområde 3. Där försvinner 2 200 MW vardera i överföringskapacitet.

Åtgärderna för våren respektive sommaren beror på olika saker enligt Anna Guldbrand, enhetschef på Svenska kraftnät. Medan vårens begränsning görs för att energiflödet genom Mellansverige har börjat gå i en ny östvästlig riktning, vilket systemet inte mäktar med, handlar sommarens begränsning främst om att kärnkraftverk ställs av för revision samtidigt som många ledningsarbeten ska genomföras på stamnätet.

Det östvästliga flödet beror i sin tur på att elproduktionen i Västsverige har minskat när Ringhals 1 och 2 har stängt, samtidigt som Norge och Danmark exporterar mer el till Tyskland. Det ökar behovet av överföring av el västerut.

På den östra delen av Sverige ökar i stället överskottet. Elförbrukningen minskar när temperaturen stiger på våren samtidigt som Forsmark producerar med full kapacitet.

Fenomenet förstärks av att el från norra Sverige matas in i Finland utan att förbrukas där och istället tar vägen tillbaka till Uppland genom Fenno-Skan.

Elsystemet är främst byggt utifrån tanken att el ska gå från norr till söder. Det nya östvästliga flödet har tagit Svenska kraftnät på sängen, berättar driftchef Pontus de Maré i ett pressmeddelande. Flödet har funnits med i framåtblickande kraftsystemanalyser men omfattningen och snabbheten i förändringen har överraskat myndigheten.

– Vi har förväntat oss dessa variationer i flödet lite längre fram, särskilt när North Sea Cable tas i drift mellan Norge och Storbritannien samtidigt som kärnkraftverket Olkiluoto 3 driftsätts i Finland. Men nu har dessa förändringar inträffat tidigare, säger Pontus de Maré i pressmeddelandet.

Svenska kraftnät: Behöver återkommande göra begränsningar

Nu ska Svenska kraftnät analysera brytare och frånskiljare i olika stationer och byta ut dessa vid behov så att förbindelserna ska klara högre strömstyrka och effektnivåer. På längre sikt ska behovet av mer ledningskapacitet i östvästlig riktning ses över.

Pontus de Maré håller dock för troligt att Svenska kraftnät återkommande kommer att behöva införa begränsningar för att hantera den nya situationen.

Eftersom ni gör begränsningarna under våren respektive sommaren på grund av olika orsaker, finns det inte risk för att det östvästliga flödet fortsätter under sommaren, så att ni måste skruva åt kranen ännu mer då?

– Nej under sommaren har vi ändå begränsat Fenno-Skan på grund av ledningsarbeten, så då kommer inte överlappning att inträffa. Hoppas vi, säger Anna Guldbrand.

När det gäller sommarens begränsning finns inte heller problemet med att bryta mot EU-lagstiftningen, enligt Anna Guldbrand.

– Vi har rätt att ha avbrott på grund av arbeten. Där har vi ingen skyldighet utan ska lämna kapacitet så mycket vi kan, säger hon.

Kritik mot begränsningarna

Begränsningarna möttes dock omedelbart av kritik. IVA-ledamoten Magnus Olofsson till exempel ifrågasätter om förändringarna i energiflöden verkligen är överraskningar, med tanke på att nya exportkablar från Norge och Danmark har varit kända, och undrar varför brytare och frånskiljare inte redan har bytts ut.

– Det är inte bra att våra ledningar inte kan användas fullt ut. De investeringar som är gjorda ska användas fullt ut så långt det är möjligt. Jag tror att det hade gått och fortfarande går att göra mer för att motverka tendensen att infrastrukturen används mindre och mindre, säger han.

En annan kritiker är Carl Berglöf, ansvarig för kärnkraftsfrågor på Energiföretagen.

– Återigen ser vi hur helt vanliga händelser i kraftsystemet leder till exceptionella åtgärder som ger stora samhällskostnader. I energidebatten har det varit stort fokus på kalla vinterdagar. Men numera verkar det vara sommaren som är den riktiga utmaningen för kraftsystemet, säger han till Second Opinion.

Maja Lundbäck, tidigare medarbetare på Svenska kraftnät och numera anställd på Försvarsmakten, twittrar:

”Det är kända förutsättningar för systemdriften som ska kunna hanteras utan exceptionella åtgärder. Att vi nu hamnar här trots att inget felfall har skett utan pga att elsystemet är planerad in i dessa situationer är mkt mkt oroande och visar på en oförmåga att agera förebyggande.”

Maximala begränsningar från 29 mars till 30 april 2021

FrånTillInstallerad kapacitetTillgänglig kapacitetOtillggänlig kapacitet
SE2SE37 300 MW6 000 MW1 300 MW
SE3SE45 400 MW3 900 MW1 500 MW
SE3DK1715 MW501 MW214 MW
SE3NO12 095 MW850 MW1 245 MW
F1SE31 200 MW250 MW950 MW

Maximala begränsningar från 22 maj till 20 juni 2021

Från     Till         Installerad kapacitet  Tillgänglig kapacitet  Otillgänglig kapacitet

SE3SE45 400 MW3 200 MW2 200 MW
SE2SE37 300 MW5 100 MW2 200 MW
SE3NO12 095 MW550 MW1 545 MW
SE3DK1715 MW300 MW415 MW
NO1SE32 145 MW1 400 MW745 MW
F1SE31 200 MW0 MW1 200 MW

Linda Nohrstedt

Mer om: El Elkabel

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt