Dammbygge måste klara ”Vänerns hela vattenflöde”

2021-04-15 10:53  

En fångdamm byggd av stålspont och ett kraftigt balksystem ska hålla tillbaka Göta älv – för att den nya betongkonstruktionen ska kunna byggas på plats. 

Det statliga energibolaget Vattenfall har nu påbörjat projektet att byta ut dammbyggnaden vid Lilla Edets kraftstation. Stationen började byggas redan 1918 men stod på grund av lågkonjuktur och strejker inte klar förrän åtta år senare. 

Dammen är delvis gjord av äldre så kallad stampbetong och utan armering. Den har börjat nå sin tekniska livslängd. Den ska därför rivas och en ersättas av en ny, denna gång av armerad betong.

Ökad avbördningsförmåga

Ett annat syfte med projektet är att kunna hantera större vattenmängder. Dammens avbördningsförmåga, det vill säga förmågan att släppa ifrån sig vatten, kommer att öka från dagens 1 200 kubikmeter per sekund till 1 450. 

– Större mängder nederbörd spås i framtiden. Vänern är vårt vattenmagasin, med ett gigantiskt tillrinningsområde, ungefär en tiondel av Sveriges totala areal. Det är enorma vattenmängder, säger Magnus Carlson, Vattenfalls produktionschef för Göta Älv, till Ny Teknik. 

Den större avbördningsförmågan blir möjlig tack vare fyra nya dammluckor, betydligt större än de tre som finns i dagsläget på den aktuella sträckan (det finns ytterligare några mindre luckor i en nyare del av dammen som byggdes på 1980-talet).

Fångdamm byggs

Men för att få den 125 meter långa och upp till 16 meter breda nya dammen på plats måste arbetsområdet torrläggas. Detta görs genom en fångdamm som byggs uppströms. Den byggs av stålspont i kombination med ett kraftigt balksystem.  

Arbetsflottar med kapacitet att bära tunga arbetsmaskiner har redan börjat placeras ut. Dykare kommer också att behövas när stålsponten ska gjutas fast i bergbotten, som förmodligen är täckt av en del slam som först behöver avlägsnas.  

– Det ska bli tätt och hålla och hålla för rätt stora krafter, så det är en stor operation, säger Magnus Carlson.

Som högst 7-8 meter

Djupet varierar, som högst blir fångdammen 7-8 meter. Den följer profilen på den befintliga dammen och ska stå klar redan i slutet av september i år. Först då, när området torrlagts, kan arbetet med att bygga den nya dammen påbörjas. 

– Utmaningen ligger i att hantera hela Vänerns vattenflöde under byggtiden. Det kräver planering, framförhållning och erfarenhet, säger Magnus Carlson. 

Det finns visserligen ytterligare tre kraftstationer uppströms, som alltså bistår i den uppgiften. Men väder är väder. Projektet, där NCC är totalentreprenör, måste kunna hantera oväntade men enorma mängder nederbörd. 

– Vi har med det i planeringen. I så fall får vi avbryta temporärt och låta vattnet spilla förbi. Det medför förseningar, men då är det naturens makter som styr. När vi startade projektet så säkerställde vi att Vänern inte är på för hög nivå. Nu ser det väldigt bra ut, säger Magnus Carlson.

Byggs i etapper

Hela den nya dammen kan inte byggas på en gång, utan delas upp i två etapper.  

– Vi måste ha anläggningen delvis i drift under hela byggtiden, så att vi ständigt har avbördningsförmåga med några av de befintliga dammluckorna, säger han. 

Kraftstationen har fyra turbiner med en total installerad effekt om 46 MW. Vattnet kan fortsätta flöda genom dessa. Under bygget av fångdammen kommer flödet att begränsas något för att dykare inte ska behöva arbeta i för strömt vatten. Elproduktionen kommer följaktligen att bli lägre. 

– Men så fort fångdammen är byggd kan vattnet flöda på, då jobbar byggarbetarna torrskodda bakom dammen, även om det bitvis kan bli vissa begränsningar även då, säger han.

Turbin uppgraderas

Kraftstationens förmåga att producera el förändras inte i och med detta projekt, men parallellt pågår uppgradering av en av turbinerna i ett annat projekt. 

Dammbygget pågår 2021–2024 och beräknas kosta 370 miljoner kronor. Sjöfarten i slussen och på älven kan under hela byggtiden fortlöpa som vanligt. 

Fakta: Kraftproduktion i Göta älv 

I Göta älv, som rinner mellan Vänern och Göteborgs hamn, finns totalt fyra kraftstationer. Från Vänern räknat är de: Vargön, Hojum, Olidan och Lilla Edet. Hojum och Olidan ligger båda i nära anslutning till varandra i Trollhättan.  

Totalt har kraftstationerna en installerad effekt om 300 MW. 

Älven är det vattendrag i Sverige med störst vattenflöde, i genomsnitt 550 kubikmeter per sekund. Fallhöjden från Vänern till havet är dock bara 44 meter. 

Källa: Vattenfall  

Johan Kristensson

Mer om: Vattenkraft

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt