Boliden Rönnskär ska utvinna 50 000 ton metall per år ur avfall

2021-09-28 06:00  

I det nya lakverket ska avfallshögarna från flera decennier tillbaka vid Rönnskär i Skellefteå betas av och tas tillvara, tillsammans med avfallet från den dagliga verksamheten i smältverket.

Boliden har sedan 1980-talet lagrat processavfall, i form av 13 olika restavfall, på Rönnskärsverken utanför Skellefteå. För några år sedan fastslog mark- och miljödomstolen att avfallet måste tas omhand i ett djupförvar, och att de nuvarande lagerplatserna ska vara tömda senast 2029.

Boliden har sedan dess färdigställt förvarsrum i berget under smältverket.

– Men vi vill inte fylla våra tillståndsgivna volymer alltför fort. Samtidigt vill vi utvinna bly, zink, koppar och ädelmetaller ur det material vi redan processat, och det är därför vi har byggt det nya lakverket, säger Bolidens projektledare Therese Hedström.

Nya verket ”kokar ner” avfall till bly, koppar, zink

Lakverket ska matas med avfall både från lagerplatserna och från den dagliga driften, och kan svälja upp till 45 000 ton per år. Av den totala volymen ska ungefär 80 procent kunna tas tillvara.

Bolidens projektledare Therese Hedström med lakverkets produkter: blysulfat och koppar/zinksulfat. Foto: Boliden

Boliden har utvecklat en egen sammansättning av processtegen i lakningen, för att kunna separera och återvinna så mycket som möjligt. Therese Hedström jämför lakverket med en stor kaffebryggare, där man använder restavfall i stället för kaffe.

– Och i stället för vatten häller vi på svavelsyra, och i stället för kaffefilter har vi stora hydrauliska filterpressar. Kvar i den urpressade ”sumpen” blir säljbart blysulfat, förklarar hon.

Det nya lakverket på smältverksområdet i Rönnskär har kapacitet att behandla 45 000 ton processavfall per år. Cirka 80 procent av det kan återvinnas. Foto: Mikael Nordström

Därefter följer ytterligare reningssteg:

– Efter ph-justering med natriumhydroxid får man en hydroxidfällning som också filterpressas och sedan går till underjordsförvaret. I det tredje steget, indunstningen, kokar vi bort en massa vatten. Då får man kvar koppar/zinksulfatkristaller, som går in i vårt eget smältverk och återvinns på plats, säger Therese Hedström.

Planerar för ytterligare utvinning av avfallet

I det fjärde processteget tillsätts grönlut.

– Då får man ett sulfidslam, som pressas och går till förvaret. Men det innehåller rätt mycket zink, så vi ser potential att utveckla även detta steg, säger Therese Hedström.

Här nere, i upp till 200 meter långa kammare med 18 meters takhöjd, ska man slutförvara det avfall som inte kan återvinnas. Bergrummen är byggda för att klara såväl istid som jordbävningar. Foto: Jonas Westling

Den officiella invigningen äger rum på tisdagen, i närvaro av bland andra Bolidens koncernchef Mikael Staffas och Västerbottens landshövding Helene Hellmark Knutsson, men lakverket är redan igång.

Än så länge kör man dock på delfart.

– Vi ser 2021 som ett upprampningsår, då vi trimmar in verket, bygger bort flaskhalsar och så vidare. Vid full produktion räknar vi med att lakverket producerar 25 000 ton blysulfat och lika mycket kopparzinksulfat per år, säger Therese Hedström.

Tommy Harnesk

Mer om: Boliden

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt