”Blir lika effektivt som att ha munskyddet på armbågen”

2020-09-08 06:00  

Munskydd är kanske inte den lösning på pandemin som många hoppas. Men på Chalmers utvecklas ett material som skulle kunna bidra till att hejda ett framtida utbrott.

Det vetenskapliga underlaget för att munskydd minskar risken för coronasmitta hos allmänheten är svagt. Men debatten om munskyddets vara eller icke vara (utanför vårdmiljöer vill säga) fortsätter ändå för fullt i Sverige.

Samtidigt jobbar forskare på Chalmers med att ta fram nya typer av skydd som är speciellt utformade för att inaktivera virus. De kan spela en viktig roll i kampen mot framtida utbrott.

Utgångspunkten är att använda sig av peptider, korta kedjor av aminosyror som sitter ihop med peptidbindningar. De peptider som forskarna använder har en förmåga att skada det yttre membranet runt bakterier och virus och kan därmed inaktivera dessa. Det försöker forskarna dra nytta av.

– Problemet med att använda peptider i applikationer har varit att de bryts ner väldigt snabbt. Genom att binda in peptiderna till vårt nanostrukturerade material kan de bibehålla sin aktivitet och funktion, och vara effektiva i flera dagar. Det gör det intressant för kliniska applikationer, berättar Martin Andersson, forskningsledare och professor vid institutionen för kemi och kemiteknik på Chalmers.

Läs mer: FHM presenterar strategi för framtida virusutbrott

Peptiderna kombineras här med en flytande kristall, ett nanostrukturerat material som forskarna liknar vid ett hydrogel. Peptiderna binds till ytan och resultatet blir ett antimikrobiellt material som kan utgöra ett ytskikt på till exempel ansiktsmasker eller munskydd.

Den inaktiverande effekten ska vara mycket snabb och skulle därför kunna minska fortsatt smittspridning om man till exempel slarvar med hur man tar av och på ett skydd.

Munskydd som komplement

Sars-cov-2, som det nya coronaviruset som orsakar covid-19 formellt kallas, smittar i första hand mellan människor genom droppsmitta. Detta betyder att smittan överförs från droppar som sprids i luften när en sjuk person hostar eller nyser.

Visst kan munskydd spela en viss roll för att förhindra smittspridning redan i dag. Men Åsa Melhus, professor i klinisk bakteriologi vid Uppsala universitet, betonar att de munskydd som nu finns tillgängliga ska betraktas som ett komplement, inget annat.

– Munskydd är inte den lösning mot smittan som många hoppas och tror, säger hon till Ny Teknik.

Forskning visar att vi genom att hålla minst två meters avstånd minskar risken att smittas med omkring 80 procent, medan munskydd i bästa fall kan minska risken med 40 procent. förklarar Åsa Melhus.

Läs mer: Innovatören bakom livräddande masken

Under utbrottet av sars, som också är ett coronavirus och dessutom är mycket likt sars-cov-2, visade man i en studie att god handhygien minskade risken att smittas med drygt 50 procent.

– Jag har svårt att se hur en allmän rekommendation eller ett krav på att man måste ha munskydd för att vistas utomhus skulle få stopp på pandemin, särskilt om munskyddens funktion och hantering ibland lämnar mycket att önska, säger Åsa Melhus.

Ska vi ändå prata om de olika skydd som finns tillgängliga för allmänheten i dag och vilken funktion de kan fylla så säger Åsa Melhus att en bra början är att utgå från de som är CE-märkta.

– CE-märkningen ska garantera att varan håller vad den lovar i bruksanvisningen. Jag tycker att ett CE-märkt munskydd är absoluta minimum, så vet man att det överhuvudtaget har den funktion det ska ha. Om du köper ett tygmunskydd så har det ingen CE-märkning, förklarar hon.

Munskydd och andningsskydd har blivit en allt vanligare syn i Europa. Bilden visar en apotekare i Paris som bär en FFP2-mask i april 2020. Foto: Mehdi Chebil

Munskydd och andningsskydd omfattas inte av krav på exempelvis material och form, utan funktion. Här finns det olika klassificeringar som kan vara bra att hålla koll på:

1. Kirurgiska munskydd

Kirurgiska munskydd utvecklades för att förhindra munsekret från operationspersonal att hamna i operationsområden, och för att skydda personalen mot blodstänk. Ett exempel på ett kirurgiskt munskydd är de ljusblå varianter många känner igen från exempelvis tandläkaren och vårdavdelningar, och de brukar vara klass II. Dessa skydd för engångsbruk är ofta tillverkade i pappersliknande material och kan skydda andra från att nås av droppar från dig när du andas och pratar.

Åsa Melhus förklarar att dessa alltså mer är att betrakta som spott- och stänkskydd, som ska hindra dig från att smitta andra.

Hur mycket skydd de ger vad gäller covid-19 är i dagsläget oklart.

– Men sitter de inte perfekt finns det alltid en risk att du sprider droppar från sidan av munnen. Ju sämre skyddet sitter, desto större är risken. Och om du inte har munskyddet på dig hela tiden, om du till exempel tar av dig det när du pratar eller äter på en restaurang, då minskar effekten.

2. Andningsskydd

Ett andningsskydd ska minska bärarens exponering för luftburna skadliga partiklar. Andningsskydd klassificeras enligt tre kategorier utifrån skyddsnivå: FFP1, FFP2 och FFP3, där FFP3 är den högsta skyddsklassen. Andningsskydd ska sluta tätt intill huden och fungerar därför dåligt om du har skägg. Vid användning bör man också göra en läckagekontroll, säger Åsa Melhus.

– FFP1 är lättast att bära men många tycker ändå att det blir varmt och jobbigt efter ett tag. Ju mer jag ökar på skyddet, desto mer instängt och varmt blir det. För att ha skydd mot sars-cov-2 bör skyddet vara minst av skyddsklass FFP2, vilket gör att det kan vara ordentligt jobbigt att andas.

Svårt att använda skydden rätt

Hur du tar på, använder och tar av dig ditt skydd kan vara minst lika viktigt som att du tar på det. Det är nämligen ofta svårt att använda skyddet på rätt sätt, och dessutom göra det konsekvent. Åsa Melhus har sett många ute på stan som inte använder skydden korrekt, och som till exempel pillar på det. Och då gör de betydligt mindre nytta.

Ett skydd som är skadat, luktar eller blir fuktigt ska inte användas.

– Blir skyddet genomfuktat, håller inget filter emot. Det är därför som producenter kan uppge ett maximalt antal timmar som de kan användas, för då är det genomfuktat och fyller ingen som helst funktion. Det blir lika effektivt som att ha skyddet på armbågen, förklarar Åsa Melhus.

Chalmersforskarnas material har i tidigare försök kunnat inaktivera 99,9 procent av ett sedan tidigare känt humant coronavirus kallat 229E. Nu ska olika varianter av materialet testas mot sars-cov-2, i samarbete med Sahlgrenska akademin. Förhoppningen är att få klarhet i effekten under oktober månad.

Industrirepresentanter har redan visat intresse för materialet, framför allt för användning i personlig skyddsutrustning som ansiktsmasker, berättar Martin Andersson.

– Men för att det ska bli en produkt måste vi först visa att materialet fungerar mot sars-cov-2.

Om försöken visar sig bli lyckade tror Martin Andersson i första hand att materialet, som är icke-toxiskt, kan bli aktuellt att använda på munskydd av engångstyp. Hur mycket dyrare ett sådant skydd skulle bli är för tidigt att säga, men Martin Andersson menar att deras kalkyl visar att det "inte är för dyrt för att kunna användas för en sådan applikation".

Innebär det nya coronaviruset några särskilda svårigheter sett till er forskning?

– Jag skulle nästan våga påstå att det finns en fördel med att det är just ett coronavirus, tack vare det membran det har*. Vi ser ju hur effektivt tvål och vatten är mot viruset och egentligen har vårt material en liknande mekanism. Det interagerar med virusets membran och det är så det inaktiverar det, säger Martin Andersson.

* (Coronavirus har ett hölje bestående av fett och protein. När du tvättar dina händer med tvål angriper tvålen detta fetthölje och löser upp det, reds.anm.)

Munskydd och ansiktsmasker

Ett kirurgiskt munskydd fungerar framför allt till för att skydda andra, då de ska förhindra droppar från bärarens utandningsluft från att hamna i omgivningen.

Kirurgiska munskydd testas utifrån bakteriefiltereffektivitet, andningsmotstånd och stänkresistens. De klassificeras enligt fyra kategorier: I, IR, II och IIR, där IIR har den högsta bakteriefiltereffektiviteten (98 procent).

Folkhälsomyndigheten uppger att munskydd av enklare typ, medicinska munskydd av klass 1 alternativt tygmunskydd av god kvalitet, minskar risken för smittspridning från den som bär munskyddet till omgivningen. Munskydd av klass II eller IIR bör inte användas av allmänheten, anser myndigheten, då detta kan skapa undanträngningseffekter på tillgången till munskydd inom vård- och omsorg.

Ett andningsskydd ska minska bärarens exponering för luftburna skadliga partiklar. Andningsskydd klassificeras enligt tre kategorier utifrån skyddsnivå: FFP1, FFP2 och FFP3, där FFP3 är den högsta skyddsklassen.

Olika krav i olika länder

Allt fler länder inför krav på munskydd. Vårt grannland Danmark gjorde det så sent som den 22 augusti. Där måste nu alla över tolv år bära munskydd i kollektivtrafiken. Landet har också öppnat för att kravet kan komma att utökas.

– I en situation med ökande smitta i Danmark och där vi också vill hålla samhället öppet, så det kan bli svårare att hålla avstånd, då är munskydd i särskilda situationer det extra skiktet av smittförebyggande vi kan använda för att bibehålla kontrollen av epidemin, säger Søren Brostrøm, chef för den danska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten i ett uttalande.

Den svenska Folkhälsomyndigheten har konsekvent och med stöd i forskningen vidhållit att det mest effektiva sättet att förhindra smittspridning är god handhygien, att hålla avstånd och stanna hemma vid sjukdom. Men i lägen där smittspridningen ökar lokalt eller regionalt och andra insatser inte kan förväntas ha tillräcklig effekt, då ser myndigheten också ett värde av munskydd.

”Det kan finnas miljöer där det är svårt att undvika nära kontakt med andra människor under längre tid och i dessa miljöer kan munskydd vara ett komplement till andra insatser under en begränsad tidsperiod”, skriver Folkhälsomyndigheten.

Det skulle till exempel kunna handla om den tid det tar för kollektivtrafiken att bygga bort trängseln, har generaldirektör Johan Carlson förklarat under en pressträff i september.

Ania Obminska

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt