Bilbranschen: 80 procent av nya bilar laddbara om tio år

2019-12-11 12:30  

Sverige kan nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030, framför allt genom kraftfull elektrifiering. Det var budskapet när Bil Sweden presenterade sin färdplan för fossilfrihet.

2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av koldioxid. Inrikes transporter har som enda sektor ett delmål på vägen, som säger att utsläppen ska ha minskat med 70 procent 2030 jämfört med 2010.

Bilbranschen genom intresseorganisationen Bil Sweden har nu lagt fram en färdplan för hur det ska gå till. Den är skriven av Jonas Eliasson, professor i transportsystemanalys vid KTH, och presenterade på onsdagen av Mattias Bergman och Jessica Alenius, vd respektive vice vd för Bil Sweden. Färdplanen fokuserar i nuläget på personbilar. En färdplan för tunga transporter är att vänta inom kort, enligt Mattias Bergman.

Elektrifiering viktigaste komponenten

Elektrifiering utgör den enskilt viktigaste komponenten för att sänka personbilarnas utsläpp till 2030.

Hittills i år har laddbara bilar uppgått till 13 procent av nyförsäljningen. Men under de kommande åren kommer många nya modeller att börja säljas. Elbilen väntas nå prisparitet med förbränningsmotorbilen 2025. Den totala ägandekostnaden (TCO) väntas bli samma några år innan dess – och är det redan för vissa modeller, enligt Mattias Bergman. En "ketchupeffekt" är därför att vänta.

– Fordonsindustrin är som ett tankfartyg. Det tar tid att styra om. Men vi kommer att göra det, säger han.

Färdplanen räknar med två olika scenarier gällande de laddbara bilarnas andel av nyförsäljningen – ett högt och ett lågt. I det höga scenariot blir andelen laddbara bilar 80 procent år 2030. Det bygger på att tillverkarnas planer fram till 2025 slår in, samt en framskrivning för de sista fem åren. I det låga scenariot uppgår andelen till 50 procent och bygger på att Sverige nätt och jämnt nått upp till EU:s utsläppsmål för personbilsflottan.

Bil Sweden vill nå 80 procent laddbara bilar 2030

Bil Swedens mål är att nå utvecklingen i det höga scenariot, det vill säga 80 procent laddbara bilar 2030.

Eftersom en bil rullar i snitt 17 år blir effekten på hela fordonsflottan ändå begränsad – 25 procent av alla bilar är laddbara 2030 i det höga scenariot. Flottans utsläpp når med elektrifieringens hjälp därmed bara en 60-procentig minskning jämfört med 2010. För att åstadkomma de sista tio procentenheterna till 70 procents minskning krävs därför biobränslen, enligt färdplanen.

– Redan i dag blandas ungefär 20 procent biodrivmedel in. En stor andel av bensinbilarna kan köras på etanol och för dieselbilarna har vi HVO. Reduktionsplikten blir viktig. Men det krävs rätt beskattning av biobränslena så att de blir prisvärda jämfört med fossila bränslen, säger Jessica Alenius.

Läs mer: Batteripriset fortsätter att sjunka – ner 13 procent sedan i fjol

Bil Sweden är inte oroliga för att elen ska bli en bristvara trots kraftigt ökad andel laddbara bilar. Däremot påpekar organisationen att nätet kommer behöva förstärkas i delar av landet för att undvika effektbrist. Värst är det i ett område runt Stockholm samt i Malmö, där det redan i dag råder underskott. Risk för underskott råder i hela södra Sverige upp till Gävle. Norröver finns däremot ett överskott på tillgänglig effekt.

Laddinfrastrukturen är också mycket viktig, påpekar Mattias Bergman, men Bil Sweden lämnar i princip över ansvaret för den till regeringen.

– Klimatklivet och Ladda hemma-stödet ger effekt. Men det måste finnas en laddpunkt inom tio mil – annars oroar man sig för att skaffa en laddbar bil, säger han.

Lång önskelista på åtgärder

Bil Sweden framför också ett antal önskemål gentemot regeringen för att lyckas med omställningen. Utöver laddinfrastruktur och elnätsförstärkning nämns bland annat:

  • Justering av malusskatten på bränsletörstiga bilar så att den fördelas på fler år än tre, förslagsvis sju.
  • Att malusskatten på HVO100-bilar sänks till samma nivå som gas och E85.
  • Att utbetalning av bonus till utsläppsnåla bilar förändras så att de inte riskerar att exporteras efter sex månader.

Mattias Bergman avslutade presentationen med en reflektion kring hur branschen utvecklats:

– Förut räckte det att vi la 10 miljarder kronor på att utveckla ett nytt fordon – och sen sålde vi dem. Vi utvecklar fortfarande nya fordon – men laddinfrastrukturen och rätt regelverk saknas. Hela ekosystemet måste gå i takt. Staten måste bidra med laddinfrastruktur och rätt styrmedel, sa han och betonade vikten av samarbete.

Statssekreteraren: Vi nästan älskar det här

Eva Svedling, statssekreterare hos miljö- och klimatminister Isabella Lövin, välkomnar att bilbranschen har tagit fram färdplanen. Hon påpekar dock att branschens utvecklingstakt hittills har varit för låg och måste snabbas upp – inte minst vad gäller återvinning av de batterier som ska driva framtidens fordonsflotta.

Mattias Landgren, statssekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth, är desto mer entusiastisk:

– Vi nästan älskar det här (färdplanens inriktning mot elektrifiering, reds. anm)! Vi får se vad vi kan återkomma med angående er önskelista, sa han.

Fakta: Färdplaner

14 branscher har hittills lämnat in färdplaner för fossilfrihet. Dessa är:

Bergmaterialindustrin, betongbranschen, bilbranschen, bygg- och anläggningssektorn, cementbranschen, dagligvaruhandeln, digitaliseringskonsultbranschen, flygbranschen, gruv- och mineralbranschen, sjöfartsnäringen, skogsnäringen, stålindustrin, uppvärmningsbranschen samt åkerinäringen.

Utöver dessa är ytterligare sju färdplaner under framtagande, enligt Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige.

Johan Kristensson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt