Beslutet om kärnbränsle kan dröja i åratal

2018-05-25 06:00  

Frågan om slutförvaret för använt kärnbränsle ligger på regeringens bord. Men det kan ta år innan beslut fattas.

I januari kom motstridiga besked i frågan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Samma dag som Strålsäkerhetsmyndigheten sa ja, sa mark- och miljödomstolen nej.

Nu är det regeringen som ska avgöra om slutförvaret ska tillåtas. Men det är oklart när beslutet kommer att fattas.

Departementsråd Björn Dufva leder ett arbete inom regeringskansliet för att förbereda beslutet.

– Vi håller på att titta på ärendet. Det kommer att ta en stund, så klart, säger han.

Planen är att begära in mer underlag från kärnavfallsbolaget Svensk kärnbränslehantering, SKB, före midsommar.

– Det vi jobbar på är att få fram ett eller två kompletteringsförelägganden till SKB för att få förtydliganden kring kopparkorrosionen. Sedan får vi se om även behöver bättre kunskap om andra bitar, säger Björn Dufva.

Nya labbundersökningar och beräkningsanalyser kan tillkomma

När kompletteringarna väl kommer in från SKB kan de komma att skickas på remiss till organisationer och myndigheter. Men ett beslut från regeringen under 2019 är fortfarande möjligt, menar Björn Dufva.

Miljöminister Karolina Skog har dock öppnat för att det kan ta betydligt längre tid.

– Hur lång tid är omöjligt att säga, men det kan absolut ta flera år, sa hon i februari till Dagens industri.

SKB jobbar redan på att ta fram det underlag om kopparkapslarna som mark- och miljödomstolen ansåg behövs för att slutförvaret ska vara möjligt att tillåta enligt miljöbalken. Ambitionen är att det ska lämnas till regeringen under 2018.

Läs mer: SKB: ”Vi är övertygade om att metoden är säker”

Det är fem olika korrosionsfenomen, samt strålningens inverkan på dessa, som domstolen vill ha klarlagda. SKB uppger att det mesta av arbetet redan är klart, men att mindre studier i form av labbundersökningar och beräkningsanalyser kan tillkomma.

Motstridiga besked i januari

Den 23 januari 2018 kom två olika yttranden i slutförvarsfrågan.

Strålsäkerhetsmyndigheten, som prövar förvaret enligt kärntekniklagen, ansåg att det fanns förutsättningar för att tillåta slutförvaret. Men kärntekniklagen innebär att granskning sker även i efterföljande steg.

Mark- och miljödomstolen, som prövar förvaret utifrån miljöbalken, ansåg att det fanns oklarheter i det underlag som Svensk kärnbränslehantering, SKB, hade presenterat. Det gällde framför allt risker för korrosion som skulle kunna drabba kopparkapslarna som ska innesluta kärnbränslet.

I sitt yttrande till regeringen skrev mark- och miljödomstolen:

”Verksamheten är tillåtlig om

1. Svensk kärnbränslehantering AB redovisar underlag som visar att slutförvarsanläggningen på lång sikt uppfyller miljöbalkens krav trots de osäkerheter som kvarstår om hur kapselns skyddsförmåga påverkas av

a. korrosion på grund av reaktion i syrgasfritt vatten

b. gropkorrosion på grund av reaktion med sulfid, inklusive saunaeffektens inverkan på gropkorrosion

c. spänningskorrosion på grund av reaktion med sulfid, inklusive saunaeffektens inverkan på spänningskorrosion

d. väteförsprödning

e. radioaktiv strålnings inverkan på gropkorrosion, spänningskorrosion och väteförsprödning

2. Det klargörs vem som har ansvar enligt miljöbalken för slutförvarsanläggningen på lång sikt.”

Planer för 12 000 ton använt kärnbränsle

Planen för slutförvaret omfattar 6 000 kapslar, med vardera cirka 2 ton kärnavfall, som deponeras på cirka 470 meters djup. Totalt skulle förvaret då omfatta 12 000 ton använt kärnbränsle.

Svensk kärnbränslehantering, SKB, avser att använda den så kallade KBS-3-metoden, som bygger på tre säkerhetsbarriärer: kapslar av segjärn och koppar som omsluter kärnavfallet, bentonitlera som omger kapslarna, samt det omgivande berget.

SKB:s ansökan om tillstånd omfattar två anläggningar, en inkapslingsanläggning i Oskarshamns kommun och en slutförvarsanläggning i Forsmark, Östhammars kommun.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt