Avfallsrobotarna sorterar byggavfall – 11 000 föremål i timmen

2020-12-21 13:38  

Svenska Norrvidinge har installerat en robotlösning som kan sortera nästan 11 000 byggrester i timmen. Robotarna ska göra att 50 procent mer material kan återvinnas.

Transport- och återvinningsföretaget Norrvidinges miljöanläggning i Halmstad sorterar, återvinner och förädlar restmaterial från bygg, industri och andra sektorer.

Nu har anläggningen försetts med en automatiserad robotlösning från OP Teknik, kallad Selma. Den består av två sjöcontainers med sex förmonterade och konfigurerade robotar inuti: en fristående enhet som utan större förberedelser kunnat ställas i anläggningens sorteringslina.

– Det var väldigt snabbt och enkelt. I stort sett bara att koppla in den, säger Alfred Kulle, affärsområdeschef för Recycling på Norrvidinge.

Avfallet analyseras i realtid

Sedan avfallet krossats och siktats, för att få enhetlig storlek, går materialet på band genom robotsorteringsanläggningen. Selmas kameror och sensorer scannar av materialströmmen, medan en programvara analyserar den inkomna datan och gör en realtidskoll.

Ett deep learning-system identifierar och klassificerar materialet, och varje robot väljer ut och sorterar de förvalda material som den blivit programmerad att plocka.

Läs mer: LKAB-ingenjörens nya kollegor är robothundar

Selmas sex robotar kan sammanlagt göra upp till 10 800 plock i timmen.

– Men sorteringen i sig är egentligen den minsta utmaningen. Det viktigaste är att optimera den för just vår verksamhet och våra materialflöden, säger Alfred Kulle.

Ska öka återvinningen med 50 procent

Systemet kan identifiera de flesta relevanta materialtyper som metall, plast, trä, sten och så vidare. Målet med installationen är framförallt att öka återvinningsgraden på anläggningen.

– Vi håller fortfarande på och testar oss fram för att nå ett optimalt resultat, och vilka material vi får in varierar mycket, så det är svårt att redan nu säga hur mycket högre återvinningsgraden kommer att bli. Men vi räknar med ett snitt på en förbättring om minst 50 procent, säger Alfred Kulle.

Parallellt med detta är Norrvidinge en av initiativtagarna till testbädden Waste Identification Testbed, som lanserades nu under hösten. Syftet är att med sensorer och robotik öka återvinningen av industriellt material, och på så vis påskynda omställningen till en cirkulär ekonomi.

Testbädden fungerar som en öppen plattform där företag och forskare kan testa, jämföra och utvärdera olika typer av sensorer för identifikation av material i verklig miljö. De praktiska testerna ska genomföras på Norrvidinges anläggning i Halmstad, med hjälp av den nya Selma-installationen.

– För oss som återvinningsföretag är utgångspunkten: Här har vi en teknik som är väldigt bra, men varför inte bli ännu bättre? säger Alfred Kulle.

Detta är Waste Identification Testbed

Testbäddens mål är att, med hjälp av sensorer och robotteknik, förbättra förmågan att identifiera material i industriellt avfall.

Detta ska leda till att mer material kan återanvändas, och på så sätt påskynda omställningen till en cirkulär ekonomi. De medverkande är:

  • Microsoft, genom ett bidrag på 45 000 US-dollar från Microsoft Community Empowerment Fund (en fond som skapats för att stötta projekt och satsningar som ska komma samhället till gagn på de orter där Microsoft etablerar datacenter).
  • Mobile Heights (projektägare). En medlemsfinansierad, icke vinstdrivande klusterorganisation som knyter ihop aktörer inom näringsliv, akademi och offentlig sektor för att skapa tillväxt för framtidens digitaliserade samhälle.
  • Innovation Skåne (projektledare). Region Skånes innovationsbolag.
  • Invest in Skåne, som är Region Skånes export- och investeringsfrämjande bolag med uppdrag att stärka det skånska näringslivet.
  • OP Teknik, som utvecklar och tillverkar automatiserade sorteringsrobotar och industriella automationsprojekt.
  • Norrvidinge, som tillhandahåller transport- och maskintjänster samt anläggningsmaterial. Förutom miljöanläggningar och deponi för mottagning och hantering av tunga massor och bygg- och anläggningsmaterial, förfogar de över cirka 300 transport- och maskinenheter med förare, samt omkring 200 entreprenadmaskiner för uthyrning utan förare.

Tommy Harnesk

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt