Autodeskbossen: Vi kan ha fel – men jag tror inte det

2018-04-24 06:00  

Sättet som en byggnad respektive en bil designas och byggs på skiljer sig rejält. I framtiden kan det bli annorlunda, enligt Autodesks vd Andrew Anagnost.

Byggbranschen kännetecknas av hög flexibilitet men också av låg produktivitet och stort materialspill. Inom tillverkningsindustrin råder motsatsen. Respektive fabrik kan ofta bara tillverka ett mycket begränsat antal produkter. I gengäld görs det otroligt effektivt och ofta i enorma serier.

Den skillnaden kan i framtiden komma att suddas ut. I alla fall om Autodesks vd Andrew Anagnost får som han vill. Ny Teknik träffade honom på ett evenemang på Bella Center i Köpenhamn för ett samtal om vart den datorstödda designen är på väg.

Andrew Anagnost har bilden klar för sig. Mycket kommer att förändras. Det kanske inte kommer att gå så fort som en del tror. Men det kommer att ske.

- När någon designar något i dag hittar de först på ett koncept, utforskar idéer och försöker förstå vad de vill göra genom att skapa en 3d-modell i datorn. Den ligger sedan till grund hur saken ska tillverkas. Men att skapa en 3d-modell innebär en massa arbete. Dessutom begränsar den människors möjlighet att tänka fritt. Vi vill föra design- och tillverkningsprocessen betydligt närmare varandra.

Generativ design

Det han pratar om är generativ design, ett just nu populärt begrepp inom modellering. Det kan beskrivas som ett sätt att låta datorn komma med förslag på design i stället för att användaren ska rita allt från grunden. Ett exempel är den kabinvägg till en Airbus som Ny Teknik tidigare har skrivit om. Genom att ta hjälp av artificiell intelligens kan väggen göras tillräckligt stark trots att vikten halverats. Och så behövs förstås en 3d-skrivare för att möjliggöra tillverkning.

- Ska vi föra design och tillverkning närmare varandra måste vi automatisera designprocesserna, till exempel genom generativ design. Det handlar om att göra vissa antaganden kring vad du vill åstadkomma och låta programmet skapa designen. I stället för att designern ska lägga en massa tid på att skapa en 3d-modell försöker programmet direkt ge förslag på vad som är möjligt att tillverka. Designern kan sedan titta på de olika alternativen och välja det bästa, säger Andrew Anagnost.

Inom tillverkningsindustrin har Autodesk redan en sådan programvara på marknaden, kallad Fusion 360. Hittills har företaget främst försökt förmå lärosäten och mindre maskinverkstäder att anamma den nya design- och tillverkningsprocessen.

- Alla vet att världen förändras. Om tio år kommer tillverkning med 3d-skrivare att vara robust, pålitligt, billigt och snabbt. Men ingen vet i vilken takt sakerna förändras just för en själv. Och det innebär ett stort jobb att ställa om. Därför riktar vi bland annat in oss på dem som kommer att ingå i framtidens arbetsstyrka, säger Andrew Anagnost.

Kräver antaganden

Digitaliseringen ger nya möjligheter. Och kräver en del antaganden vid utvecklingen av de system som Autodesk tänker sig att morgondagens ingenjörer ska använda sig av. Dessa antaganden bygger enligt Andrew Anagnost bland annat på att mycket kommer att finnas i molnet vilket i sin tur leder till nästan obegränsad datorkraft.

- Vi kan bokstavligen talat förse vem som helst med kraften hos en superdator. Det har aldrig tidigare varit möjligt, säger han.

Dessutom kommer Autodesk kunna samla in mängder med data om hur människor bygger saker. I kombination med additiv tillverkning i form av 3d-skrivare ger det oanade möjlighet, enligt den visionäre vd:n.

- Jag tror att de antaganden vi gjort för att bygga Fusion 360 är de rätta och att det är ditåt utvecklingen går inom tillverkningsindustrin.

Byggbranschen en annan sak

Tillverkningsindustrin är en sak. Byggbranschen en annan. Autodesk utvecklar programvaror för båda.

Andrew Anagnost säger att framtiden förmodligen kommer att se ut på liknande vis också inom byggbranschen – men att vägen dit är annorlunda.

- Tillverkningsindustri och bygg är i dag väldigt olika processer. Men ett annat antagande som vi gör är att de kommer att bli mer lika varandra i framtiden. Vi kan ha fel men jag tror inte det.

- Idag är byggandet en högst oförutsägbar process, men flexibel. Den innebär stort spill, omkring 30 procent. Det har vår planet inte råd med. Byggnaderna utformas heller inte särskilt hållbart. Vi vill därför göra byggen mer lika fabriker vilket kommer att innebära robotar. De kommer att få sina instruktioner från 3d-modeller vars innehåll i hög grad har skapats med hjälp av automation, säger han.

Automationsoptimist

Han är mycket optimistiskt inställd till automationens möjligheter och målar gärna upp möjliga framtidsscenarier. Ett av dem handlar om hur robotar åker runt längs USA:s slitna vägnät och lägger om det meter för meter, med stöd av mänskliga arbetare som ser till att allt flyter på.

När i framtiden kommer vi att få se en nivå av automation inom byggbranschen som du kan känna någorlunda nöjd med?

- Det är svårt att förutse, saker rör sig ibland långsammare än man tror. Men om tio år tror jag att vi har sett stora förändringar. För tio år sedan fanns knappt ens smarta mobiltelefoner. Saker kan gå snabbt. Och det måste de göra om vi ska hinna med allt som behöver göras, säger han.

Andrew Anagnost

Ålder: 52 år

Utbildning: Kandidatexamen i maskinteknik, master i ingenjörsvetenskap och doktorsexamen i flygteknik och datavetenskap.

Karriär: Har jobbat för bland annat Lockheed Aeronautical Systems och Exa Corporations. Började på Autodesk 1997 och har haft en rad olika befattningar, bland annat inom marknadsföring, affärsutveckling och produktutveckling. Blev vd för i juni 2017.

Johan Kristensson

Mer om: Autodesk CAD

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt