Premium

Så ska vätgas ta en större del i Trelleborgs utveckling

Magnus Sahlin är vd för Trelleborgs Energi. Foto: Trelleborgs Energi
Magnus Sahlin är vd för Trelleborgs Energi. Foto: Trelleborgs Energi

Tanken är att grön vätgas ska driva kommunens fordon – såväl som bostäder. Magnus Sahlin, vd för Trelleborgs Energi, vill se en storskalig lokal vätgasproduktion.

Publicerad

Trelleborg blev den första staden i den så kallade vätgaskorridoren. Pengarna i det EU-finansierade projektet Nordic Hydrogen Corridor ska räcka till tankstationer i åtta städer, och den första vätgasmacken i Trelleborg ska vara på plats under nästa år.

Planen är dock att grön vätgas ska användas för stadsutvecklingen i stort. Trelleborg har onekligen lite speciella förutsättningar, med norra Europas största ro-ro-hamn där det årligen passerar 750 000 fordon. Och enligt prognosen kommer den siffran år 2025 att vara uppe i det dubbla, 1,5 miljoner fordon. 

– Väldigt många av de lastbilarna kommer att vara drivna av vätgas. Vi har blivit kontaktade av företag som vill sätta upp laddstationer för lastbilar. Som jämförelse kan du tanka en lastbil full med vätgas på fyra minuter. Och med den enorma mängd som passerar i hamnen så kommer vi ju aldrig någonsin klara av att ladda batterilastbilar – det finns ju inte på kartan, säger Magnus Sahlin, vd för Trelleborgs Energi, som tillägger:

– Jag tror absolut att batterifordon har sin plats i värdekedjan, men när det gäller lastbilstrafik som går långa sträckor så har vätgas en oerhörd fördel.

Magnus Sahlin berättar att staden håller på att genomgå en ganska radikal förändring. I och med att Trelleborgs hamn flyttas österut så öppnar det upp för ”Kuststad 2025”, med bygget av 6 000 nya bostäder i den gamla hamnen och ett nytt transport- och logistikcenter, Business Center Trelleborg (BCT). Målsättningen är att vätgas ska ta en större del i samhällsutvecklingen, till exempel i att driva och värma byggnader samt hjälpa till att stötta elnätet vid effektbrist.

Visionen är att fastigheterna ska ha sin egen vätgasproduktion med hjälp av solpaneler och egna elektrolysörer, vilket då innebär att energin kan lagras som vätgas. Magnus Sahlin konstaterar samtidigt att kommunen givetvis inte kan diktera vad enskilda byggbolag ska satsa på, men en plan utarbetas för hur man kan samarbeta med entreprenörerna kring frågan.

Ställa om till vätgas

Det finns en politisk enighet kring att kommunens fordon ska ställa om till vätgas: från skolbussar, sopbilar och lastare i hamnen – till bilar i kommunala bolag och hemtjänst. Man siktar på att ha 50 fordon rullande inom en treårsperiod. Till detta bearbetas privata aktörer som taxi- och bussbolag. Nu tittar kommunen även på att dra igång en egen produktion av vätgas i Trelleborg.

– Min vision är att ha en storskalig vätgasproduktion med havsbaserad vindkraft som står precis utanför Trelleborg. Det är kontroversiellt. Det finns mycket motstånd mot det, men där sticker jag ut hakan – för med tanke på det skick som planeten är i så tycker jag att det är ett lite märkligt fokus att diskutera huruvida någonting stör utsikten, säger Magnus Sahlin, och tillägger:

– Det här är min vision och jag vill vara tydlig med att den ännu inte är politiskt förankrad. Men tanken är att det är därifrån som en stor del av den el som behövs för att producera den gröna vätgasen ska komma. Då givetvis med rejäla elektrolysörer placerade någonstans vid kusten i Trelleborg. En vätgasproduktion innebär också ett bra tillskott med tanke på elbristen i Skåne, som är allvarlig. De energiförluster som uppstår vid denna process hoppas vi kunna ta tillvara på i vårt fjärrvärmenät, säger Magnus Sahlin.