Premium

Så många fordon krävs för att mackar ska satsa på vätgas

Påfyllning av vätgas vid en vätgasstation. Foto: Pontus Lundahl/TT
Påfyllning av vätgas vid en vätgasstation. Foto: Pontus Lundahl/TT
Erik Moglia, drivmedelschef OKQ8. Foto: OKQ8
Erik Moglia, drivmedelschef OKQ8. Foto: OKQ8

Vätgasskiftet pågår i samhället men står och väger som drivmedel. Vad krävs för att mackägare ska börja sälja vätgas?

Publicerad

Vätgas som drivmedel har på sistone bubblat upp rejält till ytan där Toyota och Hyundai driver på från personbilshåll och Volvo samt Daimler gör det samma från transportsidan. De stora drivmedelskedjorna övervakar självklart utvecklingen av vilka alternativ som marknaden efterfrågar.

Så hur ser de på vätgasens plats på macken? Och om man nu ska ta in gasen – vad är det som krävs?

– Vätgas skiljer ju sig från flytande bränslen på så sätt att det förvaras ovan mark, för tillfället. Och för ett gaslager behövs det ganska mycket yta. Det är en tillståndsprocess eftersom det är lagring av brandfarlig vara måste det stå på rätt plats och det måste vara ett visst avstånd till annat, säger Erik Moglia, drivmedelschef på OKQ8.

”Vätgas inte svårare än något annat”

Man skulle kunna tro att vätgas som är extremt brandfarligt innebär nya säkerhetskrav och föreskrifter. Men så är inte fallet. Drivmedelschefen säger att regelverket inte är den egentliga tröskeln.

– Jag ser inte hanteringen av vätgas som svårare än för någon annan produkt.

Så vad är då det svåraste? Rent etableringsmässigt säger Erik Moglia att yta ofta är en begränsande faktor i dagsläget.

– Det är inte naturligt lätt att få till yta, så man måste ha en god dialog med fastighetsägare och kommuner. Eftersom man i dagsläget inte gräver ner den – så blir just brist på utrymme begränsande för gaslagring.

Varför gräver man inte ned lagret?

– I dag är de tillgängliga och rimliga lösningarna för lagerhantering av vätgas flyttbara lager, så kallade flaklösningar. Det innebär att leveranserna inte sker med tankbil utan genom att byta ut gaslagret på stationen. Det är det som gör att det i dag endast är aktuellt med ovanjordslösningar.

Ingen infrastruktur på plats än för mackarna

Så är det otroligt dyrt att bygga en vätgasmack? Den frågan är inte helt enkel att svara på.

OKQ8 har en anläggning under uppförande i Göteborg som har dragit ut rejält på tiden. Men där handlar det om att tillmötesgå en specifik kund, alltså knappast en standardlösning.

– Visst är det dyrt att ta in vätgas på en station, men jag skulle säga att det ligger i samma härad som biogas – vilket då jämfört med flytande drivmedel är dyrt. Men det är inte installationen som är avgörande. Nej, det är kapaciteten, säger han.

Flytande bränslen har över årtiondena jobbat upp en infrastruktur med hög nyttjandegrad vilket driver ner kostanden för kunderna. Här är det långt kvar för vätgas.

– Du har lägre kapacitet och kan inte sälja till lika många bilar per dag. Det ger sämre omsättning och innebär att infrastrukturen blir dyr. Så ur ett distributörs- och detaljistperspektiv är det här en svår sak att lösa. För utan volymer finns det ingen lönsamhet.

Det låter ju naturligt att det krävs kunder för att få lönsamhet, så hur många vätgasfordon krävs det för att få en mack att snurra?

– Jag skulle säga att om du har lastbilar som tankar dagligen skulle det kanske krävas fem sex om dagen. För personbilar handlar det om 75 till 100 per dag för att det skulle gå runt, säger Erik Moglia.

Att få till en kedja med fem sex lastbilar om dagen låter görligt – men här hamnar drivmedelskedjorna, fordonstillverkare och de som nyttjar lastbilarna i ett slags moment 22. Det krävs fordon för att mackarna ska investera, men det krävs mackar för att brukare ska våga satsa på vätgas-lastbilar.

– Det är ju oseriöst att säga att man ska bygga 50 vätgasmackar innan vi vet att det finns ett kundbehov. Vi måste förstå vår roll och se vad kunderna vill ha. Det finns ju en diskussion om el kontra vätgas och det finns en uppenbar risk att det förändras framöver. Vi ska ju lösa kundernas behov och där ser vi att laddning kommer att ta en stor del på personbilssidan – men för lastbilar är det inte klart än. Vätgas kan komma att ha en stor roll framöver.

Viktigast ge förutsättning så att vätgas blir ett alternativ

Om då fordonstillverkarna är en viktig nyckel, hur är dialogen där? Volvo AB har ju exempelvis gått ut och sagt att de tillsammans med Daimler kommer att satsa på vätgas. Och på personbilssidan driver Hyundai och Toyota på.

– Vi har ingen specifik dialog, men jag kan säga att vi är öppna för en. Vi behöver samarbete med kunder och tillverkare för att säkra att vi har rätt drivmedel på rätt plats och vid rätt tillfälle. Vi kan inte lägga tid och resurser på något som inte blir bra – då lägger vi det hellre på annat, säger Erik Moglia.

Resursfrågan är intressant, för utöver att den innehåller själva anläggningskostnader handlar den även om drivmedelskonkurrens. Vilka alternativ ska man erbjuda kunder?

– Det är en konkurrens på våra stationer. Eftersom vi har en begränsad yta att förhålla oss till måste vi ställa oss frågan om vad som är mest eftertraktat. Men med det sagt, infrastruktur är en nätverksplanering som vi är ganska vana vid och vi har många stationer att jobba med. Om vätgas blir det som är intressant för lastbilar kommer det troligtvis att gå att lösa med de mackar som framför allt inte är inriktade mot laddning.

Redan nu finns aktörer som planerar att bygga vätgasmackar i Sverige. Danska Everfuel har presenterat sin plan för utrullning av upp till 15 mackar till 2023.

– Generellt sett, när det kommer nya produkter på marknaden, så krävs det att det finns flera säljare för att kunder ska våga satsa. Se en stad som Göteborg, det kan inte bara finnas en vätgasmack – det måste vara flera. När kunder ser att det finns alternativ vågar de investera, vilket gör att vi kan känna oss trygga i att bilar kommer – och investera mera. Det här ger en positiv spiral och kan skapa förutsättningar för en växande vätgasmarknad. Visst ger det ökad konkurrens, vilken man får hantera som allt annat på marknaden – men det viktiga är att det skapar förutsättningar för att vägas ska bli ett riktigt alternativ, säger Erik Moglia