Premium

Så ska SJ träna personal på nödsituationer

Vestibulen på en SJ-vagn. Foto: SJ
Vestibulen på en SJ-vagn. Foto: SJ
Ögonspårningsteknik hjälper användaren att se rätt saker. Foto: SJ
Ögonspårningsteknik hjälper användaren att se rätt saker. Foto: SJ
SJ:s moduler påminner om enklare dataspel. Foto: SJ
SJ:s moduler påminner om enklare dataspel. Foto: SJ
Vr-modul som SJ:s personal kan träna i. Foto: SJ
Vr-modul som SJ:s personal kan träna i. Foto: SJ
Vr-miljöerna är gjorda med stor detaljrikedom. Foto: SJ
Vr-miljöerna är gjorda med stor detaljrikedom. Foto: SJ
Vive Pro Eye, ett nytt vr-headset från HTC. Foto: Peter Ottsjö
Vive Pro Eye, ett nytt vr-headset från HTC. Foto: Peter Ottsjö
Vr-headset och kontroller. Foto: Peter Ottsjö
Vr-headset och kontroller. Foto: Peter Ottsjö
Vive Pro Eye, ett nytt vr-headset från HTC. Foto: Peter Ottsjö
Vive Pro Eye, ett nytt vr-headset från HTC. Foto: Peter Ottsjö
Aron Wahlberg på SJ. Foto: Peter Ottsjö
Aron Wahlberg på SJ. Foto: Peter Ottsjö
Mattias Berglund, Tobii Pro. Foto: Peter Ottsjö
Mattias Berglund, Tobii Pro. Foto: Peter Ottsjö

SJ-personal ska få utbildning i virtual reality. Och Tobii Pro ska hålla ett öga på att allt går rätt till.

Publicerad

Under några minuter är jag inte längre journalist, utan tillhör ombordpersonalen på ett av SJ:s loktåg. Jag står i en vestibul på en RB7-vagn och måste stänga av en dörr som har slutat fungera. Det är viktigt, får jag veta, att göra allt i rätt ordning. Det handlar bland annat om att med en fyrkantsnyckel låsa upp skåp S14 för att komma åt ett av nödlåsningsvreden.

Alla detta sker i virtuell verklighet med hjälp av Vive Pro Eye, ett nytt kraftfullt vr-headset från HTC som precis släppts i Sverige. Och det här är inte dataspelet Train Simulator 2019 – utan SJ:s satsning på att förbättra utbildningen av sin personal.

– Vår personal har i dag en traditionell klassrumsundervisning, kombinerat med att vi kan använda oss av fysiska tåg på vissa orter. Men då är det begränsat med utrymme i tåget och det är svårt om många ska träna. Vi vill flytta ut tågen till vår personal runt om i landet och det kan vi göra om de är virtuella, säger Aron Wahlberg, affärsutvecklare på SJ.

Ett komplement till traditionell undervisning

Tillsammans med Vobling, en agentur för virtuell och förstärkt verklighet, har SJ utvecklat ett antal vr-moduler som ska användas för utbildning av nya medarbetare och som ett sätt för de med många års erfarenhet att friska upp minnet. Jag fick under demonstrationen testa två av modulerna: det SJ kallar procedur för dörravstängning och procedur för avgångar.

– Vi riktar oss till all vår ombordpersonal och till de som jobbar i depån. Det var kanske länge sedan man jobbade på ett X2000-tåg och man kan exempelvis ha glömt hur man hanterar handikappliften, säger Aron Wahlberg.

SJ:s ambition är att – åtminstone i ett första skede – använda vr-utbildning som ett komplement till den traditionella undervisningen. Företaget tror att satsningen kan öka säkerheten och punktligheten, samt sänka kostnader.

Vad gäller säkerhet så måste SJ-personal, för att kunna träna i den verkliga världen, ”gå runt på spårområden i ganska osäkra miljöer”, enligt Aron Wahlberg. Samtidigt kommer personalen tack vare vr-modulerna att kunna ställas inför situationer de förhoppningsvis slipper i verkliga världen.

– Vi tittar på både brandsläckning och utrymning av fordon, säger Aron Wahlberg.

Analyserar mänskligt beteende

Här kommer också ett annat svenskt namn in i bilden, nämligen det världsberömda företaget Tobii, som gör ögonspårningsteknik. Som namnet antyder har HTC i Vive Pro Eye integrerat Tobiis teknik.

Med ögonspårning går det bland annat att selektivt rendera grafik i hög upplösning bara där användaren har sin blick, vilket förbättrar prestandan för ett vr-headset. Man kan också interagera med menyer i vr-miljön bara genom att titta på dem. Men framförallt blir det möjligt att analysera mänskligt beteende – och det är det SJ är mest intresserade av.

Ett exempel: när jag testade avgångsproceduren stod jag vid ett tillfälle på perrongen och genomförde en okulär besiktning. Tobiis teknik höll reda på var jag fäste min blick – och noterade att jag hade missat en dörr. Med samma metod skulle SJ kunna träna sin personal på att se till att alla resenärer evakuerats under en nödsituation.

Tobiis verksamhet är uppdelad i flera olika bolag. Tobii Pro jobbar med att hjälpa forskare och företag förstå mänskligt beteende genom att analysera ögonspårningsdata. Mattias Berglund, global produktchef för vr-lösningar på Tobii Pro, anser att Vive Pro Eye, som riktar sig mot företagskunder, innebär en ”spännande framtid”.

– Industriapplikationer, produkttestning, träning – det är intressanta områden för oss. Det är där vi på Tobii Pro ser att våra kunder finns.

Respekterar personlig integritet

Tobii Pro kan med hjälp av ögonspårning ta reda på saker om mänskligt beteende. Analys av vad våra ögon avslöjar kan dock ge en del dystopiska vibbar.

– Vi tar superseriöst på det privata. Med vårt analysverktyg kan ingen få sin ögondata inspelad utan att den vet om det. Det ska alltid vara ett medvetet beslut, säger Mattias Berglund.

SJ, å sin sida, har stora förhoppningar. Vive Pro Eye kostar visserligen över 18 000 kronor och SJ ska köpa in ett ”antal”.

– Headseten är dyra, men vi räknar hem det på grund av att vi skulle kunna korta ner vår traditionella utbildning. Kvaliteten i den här utbildningen är annorlunda. Du skulle kunna förbereda dig inför en traditionell utbildning och repetera efteråt. Och när någon går en utbildning så måste någon annan gå i tjänst, den personalkostnaden skulle vi kunna spara in på, säger Aron Wahlberg.