Premium

Saab lanserar största eldrivna undervattensroboten hittills

Saab Seaeye Ewrov, Saabs hittills största fjärrstyrda elektriska undervattensfarkost av typen ROV.
Saab Seaeye Ewrov, Saabs hittills största fjärrstyrda elektriska undervattensfarkost av typen ROV.
Anne-Marie Vöso, chef för Saabs affärsenhet Underwater Systems. Foto: Saab
Anne-Marie Vöso, chef för Saabs affärsenhet Underwater Systems. Foto: Saab
En enhet kallad TMS, som sänks ner tillsammans med undervattensfarkosten. Foto: Saab
En enhet kallad TMS, som sänks ner tillsammans med undervattensfarkosten. Foto: Saab

För de lite tyngre arbetena på havets botten används främst hydrauliska robotar. Nu lanserar Saab Seaeye en elektrisk version som är företagets kraftfullaste hittills. 

Publicerad

En stark och långvarig trend inom offshoreindustrin är att låta obemannade fjärrstyrda undervattensfarkoster sköta arbeten under vattnet, vilket sänker både kostnaderna och riskerna för dykarna. Robotarna kan dessutom arbeta på betydligt större djup. De kallas för ROV:er (remotely operated underwater vehicle).  

För lite större robotar är hydraulisk styrning av robotens funktioner vanligast, till exempel robotarmen men även propellrarna. En elektriskt driven pumpenhet pumpar runt oljan i systemet. Elen levereras genom en kabel från fartyget. 

Men robotens funktioner kan även drivas direkt av el genom olika typer av elektriska ställdon. Fördelarna är bland annat att de har högre noggrannhet i rörelserna och att de är miljövänligare, eftersom hydrauliska system läcker en del olja (även elektriska system innehåller dock vanligen mindre mängder olja).

Nu lanserar Saab Seaeye sin hittills kraftfullaste arbets-ROV, med en kapacitet motsvarande den i ett hydrauliskt system om 250 hästkrafter. Företaget blir därmed bland de första att lansera en så kraftfull elektrisk undervattensrobot, enligt egen utsago.

Ocean Infinity första kunden

Den heter Ewrov, vilket är en förkortning för Electric work remotely operated vehicle, och väger knappt 4 ton.

Saab Seaeye Ewrov, Saabs hittills största fjärrstyrda elektriska undervattensfarkost av typen ROV.
Saab Seaeye Ewrov, Saabs hittills största fjärrstyrda elektriska undervattensfarkost av typen ROV.

Tio enheter kommer att säljas till Ocean Infinity, ett amerikanskt bolag grundat 2017 som i rask takt gjort stort avtryck i branschen.  

2018 fann till exempel Ocean Infinitys fartyg Seabed Constructor den försvunna ubåten Ara San Juan, och bolaget har även deltagit i sökandet efter passagerarflygplanet MH370, som fortfarande saknas. Bland kunderna verkar det dock främst finnas oljebolag som Total, Exxon Mobil, Shell och Woodside Energy. 

– Det är ett företag som jobbar hårt för att hitta ekonomiska och miljövänliga sätt att jobba under vattnet. De bygger i princip obemannade fartyg med robotar på som kan utföra infrastruktur- och vetenskapsarbeten, säger Anne-Marie Vösu, chef för Saabs affärsenhet Underwater Systems, som samlar all undervattensteknik bortsett från ubåtarna i Kockums.

Anne-Marie Vöso, chef för Saabs affärsenhet Underwater Systems. Foto: Saab
Anne-Marie Vöso, chef för Saabs affärsenhet Underwater Systems. Foto: Saab

Saab Seaeye

Saab köpte 2007 köpte det brittiska bolaget Seaeye, numer Saab Seaeye, som Ewrov lanseras inom. Bolaget har sin verksamhet i brittiska Fareham utanför Southampton, där produktion och huvuddelen av utvecklingen sker. Ett 30-tal undervattensrobotar tillverkas årligen, men alla har hittills varit mindre än Ewrov. Saab Seaeye tillverkar endast elektriskt styrda undervattensrobotar. 

Vad kommer Ewrov att kunna genomföra till skillnad från era andra robotar? 

– Framför allt större konstruktionsarbeten, eftersom den genererar större dragkraft. Behöver man hantera större sjok hårdvara under vattnet behövs mer kraft, det har inte våra tidigare robotar klarat, säger hon till Ny Teknik.

Ewrov kan generera en dragkraft på mer än 1 200 kgf.

Vad i utvecklingen har gjort att ni kan skala upp det elektriska systemet till den här storleken? 

– Förmågan att föra över högspänning genom användningen av kiselkarbid, vilket gör det mer effektivt både med hänsyn taget tilll tid och kostnad. Det gäller att ha tillräckligt för att kunna arbeta på upp till 3 000 meters djup och samtidigt behålla en fin kontroll över farkosten, säger hon.

Tether management system

Mer kraftöverföring innebär tjockare kabel från fartyget. Bland annat därför använder man sig av en enhet som kallas för TMS (tether managment system) som sänks ner tillsammans med roboten. Från TMS:en, i det här fallet av så kallad top hat-typ, går sedan en tunnare och flexiblare kabel till roboten, vilket ökar manövrerbarheten.

En enhet kallad TMS, som sänks ner tillsammans med undervattensfarkosten. Foto: Saab
En enhet kallad TMS, som sänks ner tillsammans med undervattensfarkosten. Foto: Saab

I informationsbroschyren om roboten står det att målet om koldioxidneutralitet är ett växande fokus i världen, och att Ewrov utvecklats med ekologiskt ansvarstagande i åtanke. Samtidigt tycks Ocean Infinity vara rätt fokuserat på att erbjuda tjänster till oljeindustrin.  

Hur går det ihop med målet om koldioxidneutralitet? 

–  Det kan man förstås diskutera. Jämför man med en hydraulisk farkost är ju våra mycket miljövänligare. Sen vad de används till är en annan aspekt av det hela, säger hon. 

Kommer ni att bygga ännu större elektriskt styrda robotar än den ni nu lanserar? 

– Det ligger inte i vår plan just nu. Hur det ser ut om 20 år vet jag inte. Men med den storlek vi nu har kommer vi att kunna konkurrera på en tillräckligt stor marknad, säger hon. 

Saab Seaeyes främsta konkurrenter i detta nya och tyngre segment är Shilling, SMD and Forum.