Energi

Preem skissar på lagring av koldioxid

Preems raffinaderi i Lysekil. Foto: Patrik Johäll
Preems raffinaderi i Lysekil. Foto: Patrik Johäll

Oljebolaget Preem satsar på infångning och lagring av koldioxid, så kallad CCS. En förstudie ska göras under våren.

Publicerad

Bolaget ska undersöka om det går att uppföra en demonstrationsanläggning för CCS (Carbon Capture and Store) vid raffinaderiet i Lysekil. En sådan anläggning skulle kunna minska utsläppen av koldioxid från raffinaderiet.

Preem är en av de största utsläpparna av koldioxid i Sverige. 1,5 miljoner ton släpps ut per år från Lysekilanläggningen.

Tanken är att koldioxid ska fångas in och avskiljas vid raffinaderiet för att sedan komprimeras till vätska och transporteras med fartyg till Norge för permanent lagring i Smeaheia.

- Visionen är en fullstor CCS-anläggning som minskar raffinaderiets utsläpp av växthusgaser radikalt. Vi vill leda omvandlingen mot ett mer hållbart samhälle och då måste vi ta ansvar för att minska vår verksamhets klimatpåverkan, säger Mattias Backmark, chef för affärsutveckling på Preem, i ett pressmeddelande.

Förstudien finansieras genom det norska statliga CCS-företaget Gassnova och leds av norska forskningsinstitutet Sintef. Den ska bland annat kartlägga vilka olika typer av tekniker som kan användas i demonstrationsanläggningen.

Förstudien beräknas kosta drygt 400 000 kronor.

FN:s klimatpanel har tidigare pekat på att CCS behövs för att nå klimatmålen. Men tekniken för CCS är fortfarande under utveckling. För att driva på arbetet har EU beslutat att finansiera demonstrationsanläggningar.