Undersökning: Svenska kvinnors förtroende för forskare rasar

2018-01-11 13:46  
Förtroendet för forskare rasar bland kvinnor, enlogt en ny undersökning. Foto: IBL

För ett år sedan hade 91 procent av kvinnorna i Sverige förtroende för universitetsforskare. Den andelen har rasat kraftigt.

Svenska VA har presenterat något som kallas för VA-barometern som mäter just detta. Undersökningen baseras på 1000 telefonsamtal med ett ”representativt urval” av den svenska befolkningen.

Undersökningen visar att förtroendet för forskare vid universitet och högskolar fortfarande är relativt högt, även om det tappat lite mer föregående år. Andelen som har väldigt högt förtroende för universitetsforskare uppgår till 82 procent av de svarande, att jämföra med 89 procent föregående år.

Men när det kommer till kvinnor har förtroendet börjat tryta. I tidigare mätningar svarade 91 procent av kvinnorna att det har förtroende för forskarna. En andel som nu har sjunkit till 76 procent. Männen förtroende för forskare är i stort sett oförändrat. Förtroendeskillnaden mellan män och kvinnor (13 procent) är den största sedan mätningarna inleddes 2002.

Läs mer: Därför kan du höra ljud från den här ljudlösa bilden

Kantar TNS genomförde i höstas en undersökning för Norges forskningsråd. Den är däremot inte exakt jämförbar med den som nu genomförts i Sverige.

Undersökningen uppmärksammades stort i norska medier, den visade nämligen att norrmännens förtroende för forskning inte är speciellt hög. Fyra av tio svarande höll med om uttalandet att forskningsresultatet i stor utsträckning påverkas av forskarnas egna åsikter och värderingar.

Sammantaget verkar norska kvinnor ha något högre förtroende för forskning än vad norska män har. Det vill säga raka motsatsen till hur det ser ut i Sverige. Det är också fler män än kvinnor som tror att forskarnas egna politiska åsikter påverkar forskningsresultaten.

Viktor Krylmark

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer