Populärteknik

Spirit ska upp ur sanden

Marsbilkörning i sandlåda.
Marsbilkörning i sandlåda.

Sedan april sitter Marsbilen Spirit fast i lös sand i en kraterbotten. Efter simuleringar och körprov i sandlåda ska man ska man nu pröva att få loss den.

Publicerad

Spirit har sedan tre år problem med höger framhjul, som har fastnat och vägrar att rulla. Men eftersom fem av dess sex hjul fortfarande fungerar har den kunnat köras hyggligt baklänges.

Ända till den 23 april i år.

Då befann den sig i en liten krater med sulfathaltig hopbakad sand, troligtvis avsatt någon gång i planetens ungdom, när det fortfarande fanns vatten på ytan.

Det visade sig emellertid att Spirit befann sig på ett tunt lager av Marsskare. Den fasta skorpan brast, och hjulen sjönk ned i talkpulverliknande sand.

När man försökte köra vidare slirade hjulen och började gräva ner sig i sanden.

Körandet avbrötsomedelbart. Sedan dess har Nasa gjort omfattande laboratorieförsök och provkört en kopia av Spirit i simulerad hal Marssand för att se om man kunde hitta ett sätt att få loss den. Nu tror forskarna att de har funnit en metod, och denna vecka ska man försöka köra Spirit ur sandfällan.

Ursprungligen räknade man med att de båda Marsbilarna Spirit och Opportunity skulle klara sig i högst 90 dagar.

Nu har det gått över fem år sedan de damp ner på Mars i januari 2004.

Opportunity är fortfarande helt intakt och fullt manöverduglig. Just nu undersöker den en krater kallad ”Endeavor”, rapporterar Nasa.