Populärteknik

Se hur jordens temperatur förändrats

Nasa har presenterat kartor som visar hur jordens temperatur förändrats sedan 1800-talet.

Publicerad

Jorden blir allt varmare. Sedan 1880 har medeltemperaturen ökat med 0,8 grader Celsius. För att visa hur temperaturen varierat de senaste 130 åren har den amerikanska rymdstyrelsen Nasa producerat kartor för varje årtionde som satts samman till en animerad video.

Den anger inte absoluta temperaturer utan visar med färgmarkeringar hur stor skillnaden i temperatur är jämfört med medeltemperaturen mellan 1951 och 1980.

Nasa tar inte ställning till om temperaurförändringarna beror på mänsklig aktivitet eller inte. Men konstaterar att två tredjedelar av temperaturökningen på 0,8 grader från 1880 har skett sedan 1975.

Nasa påminner även om att det var en temperatursänkning på bara en till två grader som orsakade den så kallade Lilla istiden mellan 1300 och 1900.

”Och en temperatursänkning på fem grader var tillräckligt för att begrava en stor del av Nordamerika under is för 20 000 år sedan”, skriver Nasa på sin webbplats Earth Observatory.