Så blir du av med fukten i krypgrunden

2007-09-11 23:00  

Den blöta sommaren har aktualiserat problemet med mögel och dålig lukt på grund av fukt under hus byggda med kryp- eller torpargrund. Ny Tekniks alerta läsare har emellertid bot mot problemet. <br></br>I detta och nästa nummer kommer en rad råd av skilda slag.

Gör så här:
1. Se till att dräneringen runt huset fungerar. Led bort vatten från stuprören.

2. Lägg tvättat singel (ren från sand) närmast husgrunden så att inte grunden suger vatten från jorden. Gräv upp och montera platonmatta eller isodrän där grunden ligger djupt.
3. Tag bort allt eventuellt organiskt material på marken under huset (trädrötter, plankstumpar med mera), och fyll igen gropar med tvättad singel.

4. Plastfilm fungerar utmärkt för att hindra fukt från marken att avduns­ta upp i utrymmet under huset. Jag lade plast under min sommarstuga, och resultat blev en märkbart torrare grund. Innan jag lade in plasten hade jag utfört steg 1-3 ovan.

Det viktigaste är dock att få bort vattnet så att grunden hålls torr.
Patrick Enge

Torpargrunder fungerade braför 100 år sedan och tidigare, innan byggandet reglerades och industrialiserades. Det berodde dels på att torparen då själv fick välja var huset skulle stå, varvid han valde att bygga det på en kulle så att ytvattnet rann bort från huset. Dels på att han kunde bygga bjälklaget av rejält kärnvirke.

Dessutom var golvet oftast varken isolerat eller helt tätt. Luft från grunden sögs upp genom golvspringorna av det undertryck som uppstod i huset när torparen eldade i sin vedspis och hade bra drag i skorstenen. Eftersom luften ökade i temperatur när den sögs upp verkade den uttorkande på golvplankorna.

Alla dessa faktorer samverkade optimalt, och golv som på detta sätt lades på medeltiden håller än i dag. Men dessa förutsättningar är inte uppfyllda i dagens husbyggande. Därav nutidsproblemen med torpargrunder.
Bengt Sterner, Järfälla

Det finns två naturliga sättför fukt att komma in under ett hus. Dels kan vattnet rinna dit på grund av olämplig tomtplanering, dels kan det komma in via luftens fuktinnehåll.
Inrinnande vatten bildar vattensamlingar under huset. Om det inte dräneras bort avdunstar det. Vattenångan är lättare än luft, och stiger rakt upp i bjälklaget som suger upp den.
Se till att grunden är väldränerad och har avrinning åt alla håll. Se också till att fukthalten inte är så hög att mögel - och svamp bildas på trävirket. Avlägsna angripet virke. Får organismerna väl fäste kommer de att klara sin egen vattenförsörjning, även om omgivningen hålls relativt torr. Och lukten blir kvar.

Det finns numera relativt billiga luftavfuktare, som kan hålla konstant och låg fukthalt i ett utrymme. Avfuktarens fläkt cirkulerar luften i det slutna utrymmet, och vattnet rinner ut genom en avloppsslang.

När det blir kallt så det fryser då? Inga problem. Då är fukthalten i luften så låg att någon avfuktning inte behövs.
Gunnar Hemström, Högsjö

Krypgrunder brukar fungera brai utrymmen som inte värms upp vintertid. Förutsättning är att dräneringen runt huset är tillfredsställande och att golvet ovanför krypgrunden släpper igenom vattenånga. Det får alltså inte vara täckt av plastmatta eller liknande, och det är tveksamt om ens målning kan accepteras.

Om problemen är akut svåra tror jag tyvärr att enda snabblösningen är installation av avfuktare.
En brummande apparat är störande. Jag skulle, om det gällde mitt hus, försöka med att antingen ta upp en liten luftspalt i golvet längs rummens ytterväggar, eller åstadkomma skorstensverkan utanför väggen. Detta genom en eller flera kanaler anslutna till ventilationsöppningarna, och dragna upp till åtminstone samma höjd som innertaken i huset. Observera att det måste finnas minst lika stor yta för insläpp av luft som den som är ansluten till skorstenarna.
David Önnestam, Hägersten

Nästa veckaredovisar vi några helt andra intressanta metoder för att få bukt med fukten och lukten.

Det är ni läsaresom både frågar och svarar i Teknikfrågans spalter.
Skicka svar och nya intrikata frågor tillteknikfragan@nyteknik.se

Kaianders Sempler

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer