Populärteknik

Onsala del i världens största teleskop

Får ett radioteleskop se ut hur som helst numera? Ja, det verkar så. Lofar – Low Frequency Array – består av femtusen enskilda småantenner spridda i grupper över hela Nordeuropa och sammankopplade med optofiberkablar.

Publicerad

I måndags, den 26 september, invigde  forsknings­minister Jan Björklund Onsala rymdobservatoriums nya teleskop. Det är det största som har byggts i Sverige på 35 år, och del av Lofar – världens just nu största radioteleskop. Lofar ska kartlägga signaler från objekt miljarder ljusår bort i rymden och ge svar på frågan varför vårt universum ser ut som det gör.

Lofar är inget teleskop man tittar i, utan ett nytt slags radioteleskop för frekvenser nära FM-bandet. Teleskopet kan se miljarder ljusår ut i rymden, tillbaka till tiden innan de första stjärnorna tändes – några hundra miljoner år efter Big Bang.

De 192 nya ­radioantennerna på Onsalas station kan tyckas oansenliga, men ingår i en större enhet. Signalerna som samlas in skickas till en central superdator i Groningen i Nederländerna, där de kombineras med signaler från 47 liknande enheter över hela Europa. Genom en kombination av datorkraft och smart programvara skapas bilder av signalerna på ett unikt sätt. Tillsammans fungerar Lofar-systemet som ett enda teleskop med en diameter på 1 300 kilometer. Mängden data som behandlas är enorm och motsvarar mer än 7 000 dvd-filmer per dygn bara från den svenska stationen.

Med datorns hjälp kan man ”rikta” teleskopet åt olika håll, och upp till fem olika observationer i olika riktningar kan göras samtidigt.

– För oss astronomer innebär Lofar att vi nu kan se så långt ut i universum att vi kan studera universums tidiga historia, säger Hans Olofsson, professor vid Chalmers och föreståndare för Onsala rymdobservatorium.

– Vi vill upptäcka spår av de vätgasmoln som fyllde universum för 13 miljarder år sedan och ta reda på varför dagens universum ser ut som det gör.

Lofar väntas också kunna upptäcka helt nya typer av himlakroppar. Det kommer att kunna undersöka områden runt svarta hål, hitta extrema galaxer och pulsarer, och leta efter planeter runt andra stjärnor.

– I framtiden kommer vi att utveckla tekniken från Lofar för att bygga nästa generations teleskop, säger chefen för Lofarprojektet, René Vermeulen vid Nederländernas nationella astronomiska institut.

SKA – the Square Kilometer Array – ska bli ett radioteleskop med en diameter motsvarande en hel kontinent. Det planeras att börja byggas under 2020-talet, antingen i Australien eller i Sydafrika.

Onsalaobservatoriet

Onsala rymdobservatorium grundades 1949 och leddes i tre decennier av professor Olof Rydbeck. Det har bidragit i forskningsfronten inom radioastronomin sedan starten, både när det gäller tolkning av observationer och den bakomliggande teknikutvecklingen. Sedan 1990 har observatoriet ett nationellt ansvar för radioastronomi. Det finansieras av Vetenskapsrådet och drivs av Chalmers.