Nasa vill vässa skyddet mot smitta mellan olika världar

2019-10-22 10:32  
Foto: Nasa

Vi måste hindra mikrober från främmande världar att smitta oss på jorden. Samtidigt vill vi inte sprida våra egna virus och bakterier på Mars och månen. Men Nasas skyddsmetoder etablerades på 60- och 70-talet.

Nasas riktlinjer för planetärt skydd beskriver hur man ska säkerställa att resorna till andra världar i solsystemet inte för med sig mikroskopiskt liv till jorden, eller sprider våra egna bakterier och virus där de inte hör hemma. Nu har myndighetens panel Planetary Protection Independent Review Board (PPIRB) granskat de rådande skyddsåtgärderna, och deras rapport rekommenderar en uppdatering.

Regelverket etablerades i rymdprogrammets ungdom på 60- och 70-talet, men sedan dess har synen på vad som kan utgöra ett hot förändrats. Det var slutsatsen i en tidigare rapport av National Academies of Sciences, Engineering and Medicine. Och PPIRB slår fast att en ökad mängd av prover från främmande miljöer är att förvänta inom kort, både från statliga och privata aktörer.

Läs mer: Meir och Koch historiska – nu siktar de mot månen

Exempelvis ska Artemis-programmet sätta människor på månen 2024, och USA:s astronauter ska sedan vidare till Mars. I rapporten från PPIRB finns 34 insikter och 43 rekommendationer som även omfattar de hav som tros finnas under isen på månar i solsystemet.

I rymdprogrammets begynnelse steriliserades enskilda delar genom att de bakades i ugnar. Men i dag har den omständliga metoden bytts ut mot Nasas sterila ”clean rooms”. PPIRB anser dock att metoden för att kontrollera dem måste gå bortom att titta på mikrober som kan odlas i laboratorier, vilket inte är fallet med alla livsformer. Men samtliga av dem kan i dag upptäckas genom dna-sekvensering. Så kan man också hindra att liv från andra planeter sprider smitta hos oss.

Läs mer: Här är alla lager i rymddräkten som skyddar astronauterna

Och modern riskanalys kan bättre beräkna farorna med en överföring av bakterier och virus. Studien vill att man slutar ha samma klassificering för hela månen och Mars. Exempelvis är det isen vid månens poler som skulle kunna härbärgera mikrober, medan övriga ytor inte anses vara känsliga ur smittosynpunkt. Genom att införa en slappare klassificering vid resterande område skulle man göra utforskandet enklare.

Samtidigt anser PPIRB att man på månen och Mars borde skapa två typer av områden. Dels bör man etablera astrobiologiskt skyddade zoner som hålls rena från mänsklig etablering – samt ha zoner för mänsklig utforskning, där man kan hantera de mängder av bakterier som astronauterna för med sig. Det skriver Science Magazine.

John Edgren

Mer om: Nasa Rymden

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer