Nasa har upptäckt ny jordliknande planet

2015-07-24 14:27  
Teckning av hur Kepler 452b kan se ut. Foto: NASA/Ames/JPL-Caltech

Vad gör vi här, hur kom vi hit, och finns det fler som vi? Upptäckten av den nya planeten Kepler 452b kan leda oss närmare svaren.

Amerikanska rymdmyndigheten Nasas upptäckt av planeten Kepler 452b är resultatet av en relativt ny gren inom rymdvetenskapen. Det var bara 20 år sedan forskarna började leta efter planeter som kretsar runt andra stjärnor, berättar Maria Sundin, astrofysiker vid Göteborgs universitet.

– Det mest spännande är att vi har börjat hitta andra jordliknande planeter. Innan visste vi inte att de fanns.

Kanske kan Kepler 452b ge oss några ledtrådar i jakten på svaren på de riktigt stora frågorna. Om det finns annat liv i rymden, till exempel, eller om vi är ensamma.

– Som astronom är frågan om annat liv i rymden en av de vanligaste man får. Det finns två möjliga svar, och båda alternativen betyder mycket för vår syn på oss själva, säger Maria Sundin.

Vår världsbild har förändrats genom århundradena, förklarar hon. Först trodde vi att vi själva är allts centrum, sedan att solen intar den platsen. Nu har vi förstått att vi bor i en galax, och att vi finns i ytterkanten av den. Men upptäckten av nya planeter, som är lika vår, gör att vi kan få nya perspektiv. Kanske finns det liv på andra planeter.

– Den här planeten ser ut att vara väldigt lik jorden. Den kretsar kring en gul stjärna, som jorden runt solen. Lyskraften i stjärnans sol är väldigt lik vår sols. Planetens år är 385 dagar långt, vårt är 365 dagar. Det tyder på att den ligger på ungefär samma avstånd från sin sol.

Fast om detta innebär liv där vet förstås ingen ännu.

– Just nu skulle jag tycka att det var tillräckligt intressant med en liten syreproducerande bakterie. Det behöver ju inte vara fråga om intelligenta varelser.

Frågan är om vår syn på vad som kan innebära liv är en smula begränsad. Vi kan bara relatera till det som finns här på jorden. Kanske andra varelser lever utifrån helt andra betingelser.

– Jo, eftersom vi bara har det jordiska exemplet kan detta tyckas snävt. Men det finns ett antal grundämnen att utgå ifrån som är samma i hela universum, vad vi vet.

Här på jorden är lämpliga strukturer för liv byggda av kol som kan binda många olika atomer till sig till flexibla strukturer, förklarar hon. Kisel skulle kunna fungera, men då blir det stelare, som bergarter.

– Så är det vattnet. Andra vätskor uppför sig annorlunda, de kokar och fryser i ett mindre intervall. Därför har vattnet stora fördelar för liv. Så därför är synen på förutsättningar för liv kanske inte så snäv ändå, säger Maria Sundin.

Mer om: Kepler Planet

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer