Museijärnvägen som politikerna vill få bort

2009-02-24 23:00  

Vadstena kommun vill riva upp den smalspåriga museijärnvägen Wadstena-Fogelsta järnväg, sälja marken och bygga äldrebostäder på stationsområdet. Den sista augusti ska lok och vagnar vara borta. En ny järnvägsförening försöker nu rädda järnvägen och rusta upp banan.

Det var vid förra årsskiftet som Vadstena kommun sa upp avtalet med föreningen Vadstena-Fogelsta järnväg. Ärendet har behandlats i hyresdomstolen, och allt är kristallklart.

– Föreningen är uppsagd i laga ordning. Enligt avtal ska järnvägsföreningen senast den 31 augusti ha tagit sitt pick och pack och utrymt området, säger Vadstena kommuns starke man, kommunalrådet Tommy Palmkvist (S) till Ny Teknik.

Att en kommun envetet anstränger sigför göra sig av med en sådan unik tillgång och turistbegivenhet som en museijärnväg utgör, är minst sagt ovanligt. Elaka tungor hävdar att det handlar om att lokala markägare är svurna fiender till järnvägen och till varje pris vill överta och plöja upp banvallen. Andra påstår att saken bottnar i personliga konflikter, att personer i järnvägsföreningen sedan länge ligger i luven på markägare och politiker. En markägare polisanmäldes i fjol för att ha anlagt en illegal soptipp vid banvallen.

– Järnvägsföreningen har inte skött sig. Den har låtit spår och stationsområde förfalla, säger Tommy Palmkvist. Verksamheten har legat nere. Redan för sju år sedan fick vi mer än nog av slarvet.

– Kommunen har tagit markägarnas parti, och under flera år aktivt arbetat för att lägga ner museijärnvägen, säger en veteranjärnvägsentusiast. Om inget görs nu kommer hela banan att försvinna för alltid.

Nu har emellertid en ny förening bildats, som försökt få till en förlikning. En upprustningsplan har presenterats, och man har samlat ihop 2,45 miljoner kronor för att förbättra banan. Föreningen har också fått tillgång till en sliperbytarmaskin, och man har fått överta ett stort antal träsliprar av Banverket.

Kommunstyrelsen har dock hittills styvnackat vägrat att låta sig bevekas.

Men får man verkligen göra sig avmed ett kulturarv som en museijärnväg hur som helst?

– Det är Länsstyrelsens sak att göra en kulturhistorisk bedömning, svarar Tommy Palmkvist.

Han vill att kommunfullmäktige vid sitt möte den 18 mars ska uppdra till Tekniska nämnden att upprätta en ny detaljplan, samt låta konsultföretaget Caluna undersöka om marken vid stationsområdet lämpar sig för bostadsbebyggelse. Målsättningen är att bygga äldrebostäder på området. Om marken inte är alltför förorenad av arsenik och kreosot, vill säga. Då vill man anlägga parkeringsplatser.

Den 9,6 kilometer långa banan mellan Vadstena och Fogelsta anlades 1874 för att Vadstena skulle knytas till järnvägsnätet via linjen Mjölby-Hallsberg. För att hålla nere kostnaderna byggdes banan med smalspår – tre fots spårvidd, 891 mm. Banan går genom ett bördigt kulturlandskap, och användes till stor del för att köra sockerbetor och spannmål. 1919 införlivades Fogelsta-Vadstena-Ödeshög järnväg i MÖJ – Mellersta Östergötlands järnvägar. Banan elektrifierades, och det första elektriska tåget mellan Linköping och Vadstena gick på självaste julafton 1921.

1950 förstatligades MÖJ. SJ saknade dock intresse för att satsa på modernisering av banan. Eldriften avvecklades och dieselfordon sattes in, trots att man hade två nyinköpta elektriska rälsbussar.

Liksom så många andra mindre järnvägar blev banan snart olönsam. 1963 las persontrafiken ner. 1978 upphörde även godstrafiken, och förhandlingar startade för att bevara banan som museijärnväg. Kommunen övertog anläggningarna. De arrenderades sedan ut till en museijärnvägsförening, som åtog sig att driva trafiken och svara för underhållet av banan. I avtalet ingick stationshuset från 1888, godsmagasin och ett unikt lokstall i Borghamnskalksten med en vändskiva framför.

1984 startade veterantågtrafiken. Föreningen har förfogat över två ånglok, en dieselrälsbuss, två lokomotorer, en snöplog och diverse vagnar.

Banan var emellertid i mycket dåligt skick på grund av eftersatt underhåll. 1998 välte en vagn på stationsområdet. Banan stängdes för persontrafik, och sedan 1999 är det bara arbetståg som kört hela vägen till Fogelsta. Många av sliprarna är ruttna, och måste bytas.

En del av dem har nu bytts. 2006 fick man en första etapp om 600 meter godkänd för trafik. 2007 kunde man köra drygt 1 200 meter. Till sommaren hoppas man kunna trafikera tre kilometer av banan.

Med hjälp av den nya sliperbytarmaskinenman fått från Banverket räknar man med att kunna byta upp till 50 sliprar per dag. Planen är att ersätta 500 sliprar per år.

Det innebär drygt tio arbetsdagar per år, vilket är en rimlig arbetsbörda för den nya föreningen. Men att få fason på hela bansträckningen är ett arbete på tio års sikt. Om järnvägen får finnas kvar.

– Hur ansvariga politiker målmedvetet kan vilja utplåna en sådan tillgång som en museijärnväg övergår vårt förstånd, säger en veterantågentusiast. Särskilt besynnerligt blir det när man tänker på att Vadstena kommun bygger hela sin identitet på det förflutna. Stadens viktigaste begivenheter är slottet, klostret och ångbåtstrafiken på Vättern. Järnvägen kan aldrig komma tillbaka om den rivs upp nu.

Mer påhttp://www.wfj.se/

Karta över järnvägens sträckning från Vadstena till Fogelsta.

Tågnostalgi från SVT

En film från 1950-talet (utan ljud), där man kan uppleva en resa på smalspårsjärnvägar runt hela Östergötland, finns på

http://svtplay.se/v/1371209/oppet_arkiv/ostergotlands_smalspariga_jarnvagar__utan_ljud_?sb,k103004,2,f,103025

Kaianders Sempler

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer