Hur nära får man komma kontaktledningen?

2005-12-06 23:00  
Hur långt hoppar gnistorna?

Efter de tragiska olyckorna där pojkar som klättrat på järnvägsvagnar fått ström genom kroppen har det hävdats i pressen att överslag kan ske på 1,5–2 meters avstånd från luftledningen. Är detta verkligen sant? frågade Jan Kvarnmark i NyT 2005:47. Spänningen är 16 kV. Är inte tumregeln för överslag 1 mm per kV? Här kommer läsarnas svar:

En knapp meter är det mellan luftledningen och tågets tak.
Foto Kaianders Sempler
Käre Jan, jag förutsätter nu att de uppgifter du nämner i frågan är riktiga. Skulle det kännas vettigt att gå ut med rekommendationen
16 mm som säkerhetsavstånd?
Martin Ekberg

Frågeställaren har helt rätt . Överslag kan inte ske över 1,5-2 m vid 16 kV spänning. Banverket projekterar sina anläggningar för ett isolationsavstånd på 270 mm. I detta avstånd finns marginaler för överspänningar, fukt och luftföroreningar.

Betydligt större avstånd tilllämpas som säkerhetsavstånd när arbete skall utföras nära spänningsförande ledningar.
Bertil Lindahl

Det minsta tillåtna säkerhetsavståndet till någon del på en spårbunden arbetsmaskin är 0,4 m enligt Banverkets säkerhetsföreskrift BVF920: http://www.banverket.se/upload/pdf/sakerhet/styrande/BVF920.pdf
Gert

Min fru hade en ganska bra kommentar till varför banverket talar om risk för överslag på 1,5 till 2 meters avstånd - "idiotfaktorn".

Skulle man i massmedia gå ut med att det är 16 mm, skulle säker ett stort antal personer i tron att det är ofarligt ge sig upp på tågtak för att se vem som kan komma närmast kontaktledningen utan överslag.

Att det inte är så mycket som 1,5 till 2 meter säger sig självt om man tittar på en bangård och ser hur nära stolpar som kontaktledningar sitter. Better safe than sorry!
Patrick Enger

Paschenkurva som visar spänningen som krävs för ett 1 cm långt överslag som funktion av lufttrycket.
Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att ange ett bestämt värde på luftens elektriska hållfasthet och därmed överslagsavståndet. Hållfastheten varierar med framförallt lufttryck, elektrodgeometri och elektrodavstånd, men också med temperatur och fuktighet. För ett homogent elektriskt fält, normalt lufttryck och relativt korta avstånd (upp till en cm), har man empiriskt funnit den så kallade Paschenkurvan, där överslagsspänningen ges som en ickelinjär funktion av produkten av tryck och avstånd.

Härvid fås överslagsspänningarna 4,6 kV för 1 mm och 31,1 kV för 1 cm, vilket motsvarar de elektriska fältstyrkorna 4,6 kV/mm respektive 3,1 kV/mm. För starkt inhomogena elektrodgap fås betydligt lägre värden.

Om vi antar att Paschenkurvan är tillämplig i detta fall får vi det teoretiska överslagsavståndet 7 mm för toppvärdet av växelspänningen 16 kV. Överslagsavståndet ligger således i det aktuella fallet i storleksordningen cm och inte m. Naturligtvis kan man inte använda detta som kriterium för hur nära man får komma den spänningsförande ledningen av personsäkerhetsskäl, varför ett säkerhetsavstånd brukar specificeras.

Detta kan, som i det aktuella fallet, mycket väl uppgå till de avstånd på 1,5-2 m som figurerat i media.
Jörgen Blennow
Högspänningsteknik, Chalmers

Japp, gnistan hoppar 1 mm vid 1 kV om luften är torr och trycket normalt. Fuktig luft och lågtryck gör att gnistan kan hoppa längre.

Vill man prova själv kan man använda bilens tändspole, vilken ger ungefär 25 kV. Gnistan kan hoppa 20-30 mm, men större variation än så har jag aldrig upplevt (hjärtsvaga personer bör undvika dylika experiment).

Följdfråga: En laserstråle kan jonisera luft. Joniserad luft leder ström. Kan man få ström i sig genom att peka på en högspänningsledning med en laserpekare?
Rolf Persson

En persons kroppsresistans antas vara 1kOhm vid 15 kV, vilket ger en ström på ungefär 15 A genom kroppen. Denna ström är mer än tillräcklig för att man ska avlida.
Moses

Vilka enheter använde egentligen Einstein?
Nästa fråga handlar om Einsteins berömda formel:

E=mc2 är ju allmänt bekant. Men jag har aldrig förstått vilka enheter som ska användas för energi, massa och ljushastighet. Eller hittade Einstein på egna enheter för att få det hela att stämma?
Kerstin Uisk

Svar och nya intrikata frågor till teknikfragan@nyteknik.se

Flera teknikfrågor finner ni på www.nyteknik.se/teknikfragan

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer