Högst 30 i stan

2012-09-25 14:41  

Bilar borde inte få köra fortare än 30 km/h i stadsmiljö, säger Lundaforskare. Det skulle innebära avsevärt färre olyckor och bättre miljö men bara obetydligt längre restider.

– Hela staden skulle vinna på lägre hastigheter, samtidigt som nackdelarna är minimala. Under 30 km/h är dödsrisken nära noll. Vid 50 km/h är risken för att dö eller skadas allvarligt cirka 20 gånger större. 

Det säger András Várhelyi, trafikforskare vid Lunds Tekniska Högskola som tillsammans med kollegorna Åse Svensson och Christer Hydén analyserat och sammanställt de senaste årens forskning om trafikhastigheter och hållbarhet.

Årligen skadas och dödas över 3 000 forgängare och cyklister i kollisioner med bilar. Förra året dog 52 personer på gator med hastighetsbegränsningen 50 km/h. Vid en sänkning av hastigheten till 30 km/h skulle dödsolyckorna praktiskt taget försvinna. Det är framför allt de äldre som skadas allvarligt. 2/3 av dem som dödades var över 60 år.

Lägre hastighet ger också ett bättre samspel i trafiken. Vid 30 km/h och därunder interagerar bilister med cyklister och gångtrafikanter på jämnare villkor, men detta samspel försämras kraftigt vid 50 km/h.

– Bilförares benägenhet att väja för cyklister är starkt hastighetsberoende. 70 procent väjer vid 30 km/h och under, men inte när de väl fått upp farten. Det finns ingen väjningsplikt för bilförare vid cykelöverfarter, men vid låga hastigheter uppstår de spontant, säger András Várhelyi

En sänkning av hastigheten skulle också vara bra för miljön. Utsläppen och trafikbullret skulle minska till hälften. Dessutom visar det sig att biltrafiken kräver mer än dubbelt så stor yta vid 60 km/h som vid 20 km/h. Den enda minusposten är att det tar något längre tid att färdas.

– Skillnaderna är dock marginella säger Christer Hydén. Den genomsnittliga reshastigheten i stadskörning är i dag runt 25 km/h. Att topphastigheten sänks på ett antal sträckor där det skulle gå att köra fortare än 30 km/h påverkar knappt restiden, eftersom man ändå måste sakta in och stanna vid trafiksignaler och vid interaktion med andra trafikanter.

Trafikverket la i juni ett förslag på en sänkning från nuvarande 50 km/h till 40 i tätorter (se ”Utvärdering av nya hastighetsgränser” rapport 2012:135). I höst fattar regeringen ett beslut.

Varför föreslog Trafikerket 40 och inte 30 km/h som bashastighet?

– Trafikverket har fegat ur, svarar Christer Hydén. De vågar inte göra en så radikal sänkning som behövs.

Hur är det utomlands?

– Det land som kommit längst är Nederländerna. I vissa städer har man låtit ­cyklisterna få bestämma trafikrytmen i innerstäderna. Vid låga hastigheter kan man plocka bort de flesta trafiksignaler. Människor är mycket effektivare i samspel med varandra än med styralgoritmer.

50 km/h i stan sedan 1955

Sverige var ett av de första länder i världen att införa generella hastighetsgränser för hela vägnätet.

1955 infördes:

• 50 km/h som bashastighet inom tättbebyggt område med möjlighet för länsstyrelse att fatta överklagningsbara beslut om avvikande hastighet prövat med hänsyn till framkomlighet och säkerhet.

Från 1971 gäller dessutom:

• 70 km/h som bashastighet utanför tättbebyggt område med möjlighet för Trafiksäkerhetsverket att fatta överklagningsbara beslut om högre hastighet, 90 eller 110 km/h, prövat med hänsyn till framkomlighet och säkerhet och med möjlighet för länsstyrelse att lokalt sänka hastighetsgränsen.

Källa Trafikverket

Kaianders Sempler

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer