Finns det någon därute?

2011-08-23 23:00  

Kanske kan Drakes ekvation ge svaret.

Hur många utomjordiska civilisationer finns det, som vi nu skulle kunna ta emot signaler från? För ett halvsekel sedan gjorde den amerikanske astronomen Frank Drake en grov uppskattning baserad på vad som kallas Drakes ekvation:

N = R·fp·ne·fl·fi·fc·L 

Här ärN det sökta antalet civilisationer i vår galax (Vintergatan) vars radiosignaler skulle kunna detekteras av oss, R antalet stjärnor som nyskapas i Vintergatan varje år, fp andelen av dessa stjärnor som har planeter, ne antalet sådana planeter som är ekologiskt tänkbara för liv, fl andelen av dem där liv uppkommer, fi andelen därav som har intelligent liv, och fc andelen därav som utvecklar teknik för att sända radiosignaler. Drake kom fram till att N kunde vara av storleksordningen 10. Det ledde till verksamheten SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence). Här skall ordet ”storleksordning” tillåta stora marginaler. Kanske är N = 1000, eller 0,1 rimligare? Men vad representerar L?

Använd den viktigaste principen för fysikaliska ekvationer och lite sunt förnuft så är betydelsen uppenbar. Vid en intervju med Drake förra året föreslog han att L har det numeriska värdet 10 000.

Svar längst ner på sidan.

.

.

.

.

-

-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Svaret är den livslängd en sådan civilisation kan tänkas ha innan den försvinner, genom självförvållade eller naturliga katastrofer. Eftersom N är ett tal (det vill säga en dimensionslös storhet) måste samma gälla för ekvationens högerled. R har enheten ”per år”. Då måste L ha enheten år, eftersom övriga faktorer i ekvationen är dimensionslösa (antal eller andelar). Vår civilisation har sänt ut radiosignaler i ett drygt sekel. Gör vi det fortfarande om 10 000 år? 

Någon kanske undrar varför R inte är totala antalet nuvarande stjärnor, eller antalet bakåt en tid som tar hänsyn till ljusets utbredningsfart. Det skulle bli för långt att här förklara varför den ursprungliga formeln kan vara relevant.

Relaterade dokument

Göran Grimvall

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer