Bokbrännaren som blev språkbyggare

2004-06-22 11:48  

Krigsherren som enade Kina och lät bränna alla böcker var också den som införde enhetliga mått och vikter och standardiserade den kinesiska skriften. I dag är Unicode datorstandard för skrivtecken.

"Det var Shi Huangdi,
kungen av Qin,
som lät bygga den kinesiska muren
och bränna alla böcker i Kina.
Detta hände på Hannibals tid,
innan Jesus var född."

 

Ur "Muren och böckerna" av Evert Taube

 

Han kallade sig Shi Huangdi, vilket ungefär betyder "Den förste kejsaren". H an var kung av Qin, det som i dag är nordvästra Kina. På 200-talet före vår tideräknings början besegrade han sina konkurrenter och gjorde sex kungariken till ett. Xian vid Gula flodens övre lopp blev huvudstad i det största imperium världen dittills hade skådat.

För att skydda sitt stora rike mot barbarerna i norr lät han förstärka och sammanfoga en rad befintliga befästningsverk till den tvåtusen kilometer långa kinesiska muren.

Han var en hårdför man, och han tålde inte att bli motsagd. Sina meningsmotståndare lät han avrätta utan pardon, och han lät bränna alla konfucianska böcker och lärde.

För att hans rike skulle bestå även i livet efter detta lät han skapa en mångtusenhövdad armé av fullbeväpnade terrakottasoldater i naturlig storlek som placerades i underjordiska kammare vid hans gravhög. Men soldaterna, som skulle vakat i underjorden till tidens ände, plundrades på sina vapen av revolterande bönder, och förstördes redan några år efter kejsarens död 210 f kr.

Kina sjönk ner i ett träsk av inbördeskrig och intern maktkamp. Tilldess att en ny stark man tog rodret - bondeledaren Liu Bang, som år 202 f kr skulle grunda Han-dynastin.

Bokbålen och massmorden har gett Shi Huangdi ett gediget uselt eftermäle. Men han gjorde också en hel del viktiga reformer. Han lät bygga ett nät av vägar som förband provinserna, vilket fick handeln att blomstra, och han införde enhetliga mått och vikter i hela riket. Dessutom standardiserade han de kinesiska skrivtecknen så att de skulle kunna läsas överallt i imperiet.

Kinesiska skrivtecken är inte fonetiska, utan ideogram. Varje tecken har en egen betydelse, vilket är praktiskt när det gäller att skriva kortfattade meddelanden eller upprätta inventarielistor som kan läsas även av dem som bara är "delvis" läs- och skrivkunniga. Tyvärr blir systemet opraktiskt i längden. I princip behöver man ju ett specifikt tecken till varje ord, vilket gör att teckenmängden snart växer lavinartat till fullständigt ohanterliga mängder.


De första kinesiska skrivtecknen skapades för ungefär 3 500 år sedan. På den tiden gällde principen att ett tecken motsvarade ett enstavigt ord. Sedan dess har skrivkonsten utvecklats så att flerstaviga ord kan bestå av kombinationer av tecken. Varje tecken har dels en rubrikdel, som talar om i vilket sammanhang orden förekommer - som träd eller sten. Därtill kommer en uttalsdel, där man skiljer mellan ett hundratal olika varianter.

I Folkrepubliken Kina används i dag förenklade tecken, medan man i Taiwan och Hongkong håller fast vid de klassiska teckenformerna.

För ett hyfsat ordförråd krävs att man behärskar minst 5 000 av de sammanlagt 70 000 olika tecken som kinesiska speciallexikon listar (fast många av dessa är dubletter). För datorer finns i dag standarden Unicode som innehåller väldens alla skrivtecken genom tiderna. Unicode listar för närvarande 27 496 kinesiska tecken.

Att skriva in ett kinesiskt tecken i en dator kan göras på flera sätt. Man kan skriva på pinyin, fonetiskt, varefter datorn plockar fram ett par alternativ som man får välja mellan. Eller så skriver man in tecknets sifferkod.

Nya ord och begrepp konstrueras som teckenkombinationer. Dator blir "elektrisk hjärna".

Utländska varumärkesnamn behöver också översättas till kinesiska, vilket utmanar både språkkunskaper och fantasi. Det finns företag som lyckats finna utmärkta lösningar.

Exempelvis har Coca-Cola funnit en kombination av tecken som på kinesiska uttalas ungefär "kökow kölö", och som genialt nog betyder "passar munnen, gör glad". Ikea är inte sämre. Deras tecken uttalas "Ikaa" på kantonesiska och betyder "välordnat hem".


 

Kaianders Sempler

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer