Populärteknik

Kyld kraftledning ger inga förluster

De nya supraledarna arbetar vid - 200 grader Celsius och kyls med flytande kväve. Foto: RWE Deutschland AG
De nya supraledarna arbetar vid - 200 grader Celsius och kyls med flytande kväve. Foto: RWE Deutschland AG

En supraledande kraftledning i Tyskland överför fem gånger mer el än motsvarande konventionella högspänningskablar med samma diameter.

Publicerad

I maj kopplades världens längsta supraledande högspänningskabel in på elnätet i den tyska staden Essen inom ett projekt som döpts till Ampa City. Den en kilometer långa kabeln med kapacitet för 10 000 volt och 2 300 ampere har i Essen ersatt en tidigare kabel på 100 000 volt som överförde motsvarande effekt. Det gör att framtida transformatorstationer kan göras mycket mindre och därför billigare, skriver Bine Information Service. Då även kablarna är mindre kräver de mindre utrymme och passar därför för nedgrävning i stadsområden.

Ledarna i den nya kabeln är tillverkade av ett keramiskt material som blir supraledande, och alltså i det närmaste sakna resistans, vid "bara" - 200 grader Celsius vilket är mycket enklare och billigare än nedkylning till i närheten av den absoluta nollpunkten på - 273 grader som normalt krävs för supraledning. Därför kan den tyska kabeln kylas med flytande kväve som både är billigt och lätthanterligt, skriver Bine.

Då arbetstemperaturen är relativt hög kallas de nya ledarna för High-Temperature Superconductors, HTS

Då de nya kablarna vare sig blir varma eller genererar något magnetfält kan de dras fram i existerande kabelkanaler bredvid känsliga datakablar.

- Om försöket slår väl ut räknar vi med att kunna bygga en 23 km lång HTS-ring runt staden i stället för att använda konventionella lösningar, säger projektledaren Frank Merchel till Bine.

Projektet med supraledarna i Essen  har kostat omkring motsvarande 120 miljoner kronor och är ett samarbete mellan RWE Deutschland, Nexans och Karlsruhe Institute of Technology.