Populärteknik

Mystiska Planet Nio kan ha fångats på bild

Om den snart 40 år gamla datan stämmer så kan den användas för att ta reda på var Planet Nio borde befinna sig i dag. Foto: Tomruen/Wikimedia Commons
Om den snart 40 år gamla datan stämmer så kan den användas för att ta reda på var Planet Nio borde befinna sig i dag. Foto: Tomruen/Wikimedia Commons

Astronomerna hoppades att forskningssatelliten IRAS kan ha fångat bevis på en nionde planet redan 1983. Nya dataanalyser kan ge dem rätt.

Publicerad

Påverkan från en hittills oidentifierad nionde planet skulle förklara rörelserna hos små himlakroppar, som exempelvis the Goblin, en dvärgplanet med ett avstånd på 80 astronomiska enheter.

Okänd jätteplanet

Astronomerna tror att Planet Nio har en massa som är tio gånger större än jorden, och enligt senare uppskattningar ligger banan omkring 400- till 800 astronomiska enheter från solen. Det kan jämföras med 30 enheter för Neptunus, som ligger längst ut av de kända planeterna.

Astronomerna har dock inte kunnat bekräfta sina teorier, och 2019 hävdade forskare att den nionde planeten i själva verket är en disk bestående av många mindre fragment av is och sten, som påverkar gravitationen likt en planet. En annan teori är att det istället handlar om ett litet svart hål. Det rapporterar Interesting Engineering.

Fynd i gammal data

Nu har ett möjligt bevis på den nionde planetens existens dykt upp, rapporterar Science alert. Det fångades in redan 1983 då satelliten IRAS (the Infrared Astronomical Satellite) samlade in infraröd data.

Den täckte in 96 procent av himlavalvet, och våglängden torde ha registrerat små, kalla föremål som Planet Nio. När astronomer vid Imperial College London gick igenom det nära 40 år gamla gamla materialet gjordes fyndet.

"Inget säkert bevis"

Bildmaterialet på vad som kan vara Planet Nio har en så dålig kvalitet att de "ligger på gränsen för undersökningen som har utförts".

I den ännu opublicrade avhandlingen konstaterar astronomen Michael Rowan-Robinson att det inte rör sig om ett säkert bevis.

Men observationen kan användas som underlag för att ta reda på var planeten borde befinna sig i dag, för att sedan inleda jakten med modern utrustning.