Övriga nyheter

”Era förslag sänker ju företagen”

REPLIK. Alliansen kräver Socialdemokraterna på svar om hur svenska uppfinnare ska överleva deras politik. Huvudinriktningen, med skattehöjningar skulle kraftigt försämra förutsättningarna för fler jobb och växande företag, skriver debattörerna.

Den ekonomiska krisen är inne på sitt femte år och fortsätter att slå mot jobben i Sverige. Osäkerheten kring den framtida konjunkturutvecklingen är stor. I ekonomiska termer är detta den värsta internationella krisen under efterkrigstiden.

Sverige har bland Europas starkaste offentliga finanser. Vår skuldsättning är låg. Långtidsarbetslösheten är bland den lägsta i Europa. När andra länder står inför nedskärningar kan Sverige skjuta in energi i ekonomin.

I den offensiva budgeten för 2013 satsar Alliansen 23 miljarder kronor på utbildning, infrastruktur, forskning, stärkt konkurrenskraft och ungas jobbchanser.

Sänkning av bolagskatten gör fler satsningar i Sverige lönsamma. Investeraravdraget ger incitament för investeringar i mindre företag.

Genom Alliansens två forsknings- och innovationspropositionerna har vi ökat resurserna till svensk forskning och förbättrat innovationsklimatet. Alliansen har stärkt skatteincitamenten för forskning och utveckling, och ser över ytterligare möjligheter för att fortsätta med detta.

Nu föreslår Alliansen, i samband med den ekonomiska vårpropositionen, ytterligare åtgärder för att dämpa den ökande arbetslösheten och motverka att den biter sig fast.

Åtgärdspaketet rymmer 12 400 extra utbildnings- och praktikplatser under både 2013 och 2014, ytterligare 700 miljoner kronor till drift och underhåll av järnväg under 2013, samt 40 miljoner kronor per år till regionalt tillväxtarbete under 2013 och 2014.

Mot det står Socialdemokraterna som har försökt utmåla sig som ett företagsvänligt alternativ. Samtidigt talar de tyst om att huvudinriktningen för deras politik, inte minst skattehöjningarna på 30 miljarder kronor, kraftigt skulle försämra förutsättningarna för fler jobb och växande företag.

Frågor som exempelvis innovationer och exportstöd är viktiga. Det är dock områden där Alliansen redan har genomfört eller utreder möjliga reformer och där det råder liten politisk konflikt. Det som däremot är en avgörande konflikt i valet nästa år är de grundläggande villkoren för att driva företag i Sverige.

Socialdemokraternas förslag om höjd bolagsskatt, fördubblade socialavgifter för unga och fördubblad restaurangmoms skulle slå direkt mot företagandet och jobben. I en tid av svag internationell efterfrågan och skarp global konkurrens, skulle deras faktiska politik snarare innebära höjda trösklar in på arbetsmarknaden och färre jobb.

Samtidigt vägrar de konsekvent att tala om hur de tänker skapa ett regeringsunderlag för sina politiska löften. De måste ge besked om hur de ställer sig till Miljöpartiets och Vänsterpartiets kravlistor för att ärligt kunna svara svenska folket vad en röst på Socialdemokraterna faktiskt innebär.

Socialdemokraterna behöver svara på följande frågor:

  • Hur leder 30 miljarder kronor i skattehöjningar till ökad sysselsättning och stärkt småföretagande?
  • Hur leder fördubblade arbetsgivaravgifter för unga till lägre ungdomsarbetslöshet?
  • Vilka av Miljöpartiets och Vänsterpartiets skattehöjningar på mellan 30 och 90 miljarder kronor är Socialdemokraterna beredda att lägga till sina egna?

Alliansen är enig om att vi måste skapa ökade möjligheter till fler jobb. Genom välavvägda investeringar värnar Alliansen sysselsättningen, stärker konkurrenskraften och tryggar sammanhållningen. Så tar vi ansvar för jobb och trygghet i en osäker omvärld.

Anna Kinberg Batra (M)

Johan Pehrson (FP)

Anders W Jonsson (C)

Emma Henriksson (KD)

Alliansens gruppledare i riksdagen