Professorns om livet i nanovetenskapens tjänst

2022-09-22

I takt med att vår värld bli alltmer uppkopplad och digitaliserad ökar efterfrågan på halvledare. Ett område där den internationella konkurrensen är hård och där det är svårt att omsätta forskningsresultat till kommersiella succéer. Veckans gäst är professor Lars Samuelsson.

Lars är professor vid Lunds universitet och en av de drivande hjärnorna bakom svensk utveckling inom nanoteknologi och utvecklingen av halvledare. Varför valde han fysiken och nanoteknologi framför den stora drömmen om att bli musiker på heltid? Vad innebär utvecklingen inom nanotekniken för oss konsumenter. För våra teveapparater och displayer som vi använder i vardagen. Hur avancerade kan integrerade kretsar egentligen bli? Hur känns det att få guldmedalj av kungen för sina gärningar inom nanovetenskapen? Det och mycket mer.

Debatt