#72 – Så vill Investor forma svensk hållbar industri

2021-11-18

Hållbarhetsfrågan får allt större utrymme i styrelsrummen. Vi ser hur stora svenska industriföretag som exempelvis Ericsson, ABB och SAAB pumpar ut budskap om åtgärder som genomförs för att motverka klimatförändringarna.

En gemensamhets faktor är att de ägs av Wallenbergsfärens investmentbolag Investor. I det här avsnittet pratar vi om utvecklingen av den hållbara industrin och varför påtryckningarna från ägarna ökar allt mer. Hur hållbarhet på allvar blivit en styrelsefråga och vad som händer om intressebolagen inte lever upp till huvudägarnas klimat- och hållbarhetsmål.Gäst är Investors hållbarhetschef Viveka Hirdman-Ryrberg.

Debatt