#61 – Varför är Cementakrisen en hjärtefråga för Svemin?

2021-09-03

Vi tar pulsen Maria Sunér som är vd på gruvindustrins branschorganisation Svemin. Den internationella investeringsviljan i svensk gruvindustri minskar stadigt.

Ska gruvindustrin satsa ännu mer på lobbyism och påverkan för att tillståndsprocesserna ska bli så som det önskar? Varför är Cementakrisen en hjärtefråga för Svemin? Och är det ur en miljö- och hållbarhetsaspekt verkligen vettigt att öka utvinningen av metaller och mineral när det ofta innebär att stora markområden och sjöar påverkas negativt? Det här och mycket mera diskuterar vi med Maria Sunér.

Debatt