#40 – Chalmers framtid med rektor Stefan Bengtsson

2021-02-11

Kaffe- och resekostnaderna har rasat dramatiskt under den pågående pandemin. En liten hjälp på vägen att få budgeten i balans för Sveriges näst största tekniska universitet.

Chalmers är en betydelsefull motor i skapande av morgondagens entreprenörer. Men även en livsviktig institution för svensk forskning och utveckling, inte minst i samverkan med näringslivet. Trots tuffa tider planerar Chalmers att öka antalet studenter från dagens 10 000 till cirka 11 500 inom några år. I dagens avsnitt träffar vi Chalmers rektor Stefan Bengtsson som nyligen förlängde sitt uppdrag till 2024.

Debatt