#17 – Harald Överholm, solenergiexpert och vd på Alight,om solel som tjänst

2020-09-03

Varför svarar solel för en så liten del av den totala elproduktionen? Varför är Elon Musk är en så viktig förebild för utvecklingen av solenergimarknaden?

Harald Överholm berättar också om sin syn på kärnkraft som stor elproducent, om den stora digitaliseringen som krävs av energibranschen, om utvecklingen av solcellsparker i Sverige och om Alights ambitioner att bli störst i Europa på att sälja solel som tjänst.

Debatt