#115 – Därför behöver Sverige satsa på kärnkraft (och vindkraft)

2022-06-28

Intervju med Jan-Olof Jacke, vd på Svenskt Näringsliv.

Den här veckan pratar vi om näringslivets roll i klimatomställningen. Vilka förutsättningar näringslivet behöver för att kunna driva på omställningen, vilket ansvar näringslivet har och vilket ansvar politikerna har. Vi djudyker i elförsörjningsfrågan och synar Svenskt Näringslvis konkreta förslag för att Sverige ska satsa med på kärnkraft, inte minst inom SMR. Den som svarar och diskuterar är Jan-Olof Jacke, vd på Svenskt Näringsliv.

Debatt