#106 – Havsbaserad vindkraft längs svenska kusterna kan dröja

2022-05-17

Finns det en framtid för svensk havsbaserad vindkraft med nuvarande förutsättningar? Vad krävs av politikerna? Här intervjuas Lina Kinning, ansvarig havsbaserad vindkraft på Svensk Vindenergi.

Det svenska elbehovet väntas fördubblas till 2045. En förutsättning för att klara av en ökad elproduktion är att Sverige bygger havsbaserad vindkraft i bottniska viken, i Östersjön och i Västerhavet. Det menar i alla fall de som vurmar för just vindkraft. Och det är inte bara politiker som trycker på. Flera företag ser en stor potential att bygga och leverera el från havsbaserade vindkraftverk kommande 20 år.

Debatt