TV: Bättre förbränning med elektrisk energi i flamman

2020-04-14

Att tillföra så lite som 0,2 procent elektricitet vid förbränning kan stabilisera flamman, öka verkningsgraden och sänka utsläppen.

Debatt