Jätteanläggningens el räcker för att elektrifiera hela biltrafiken

2019-02-22

UNDER SKALET. Stockholm Exergis biokraftanläggning förser 200 000 lägenheter med värme. Varje år tar den emot upp till 130 fartyg med restprodukter från trädindustrin.

Debatt