De vill återvinna allt slam från masugnen

2019-09-02

Varje år läggs uppemot 20 000 ton järnrikt masugnsslam från svensk ståltillverkning på deponi. Men med ny teknik kan järnet i stället användas som råvara.

Debatt