Premium

Ny jätteanläggning kan sortera Sveriges alla plastförpackningar

Den nya anläggningen för sortering av plastförpackningar tas i drift i sommar. Foto: Borö
Den nya anläggningen för sortering av plastförpackningar tas i drift i sommar. Foto: Borö
Den nya sorteringsanläggningen i Motala kommer att ha en helt automatiserad process. Foto: Peter Holgersson AB
Den nya sorteringsanläggningen i Motala kommer att ha en helt automatiserad process. Foto: Peter Holgersson AB

En ny anläggning för sortering av plast tas i drift i Motala i sommar. Den ska klara av att ta emot platsförpackningar från samtliga svenska hushåll, totalt 120 000 ton per år.

Publicerad

(Uppdaterad)

Den nya anläggningen för plastsortering i Motala tas i drift i sommar och innebär en investering på totalt 256 miljoner kronor. Bakom satsningen står Plastkretsen, en del av Förpacknings- och tidningsinsamlingen, som har ansvar för att organisera återvinning av plastförpackningar i Sverige.

Anläggningen har en kapacitet för att sortera 120 000 ton plastförpackningar per år och kan därmed göra Sverige självförsörjande på sorteringskapacitet av plastförpackningar.

Anläggningen ska sortera all plast automatiserat

Tyska Sutco står för utrustningen och den helt automatiserade process som ska klara alla typer av plastförpackningar – utom den svarta plasten, som i stället går till förbränning.

Magneter sorterar ut metall, och en roterande trumma skiljer stora plastbitar från små. Vind sorterar hårdplast från mjukplast och optiska läsare finsorterar förpackningarna efter materialslag. Det material som kan användas som ny råvara skickas vidare för balning, annat skickas till förbränning och kan då producera värme och elektricitet.

Mycket går fortfarande till förbränning

Ett mål med den nya anläggningen är att den ska bidra till att öka materialåtervinningen.

– Sverige är bra på att materialåtervinna plastförpackningar ur ett internationellt perspektiv, men mycket återstår och många plastförpackningar går fortfarande till förbränning. Vår vision är att alla förbrukade plastförpackningar ska bli nya plastprodukter. Det sluter kretsloppet och är ur ett miljöperspektiv mycket bättre, säger Plastkretsens vd Mattias Philipsson till Östgöta Correspondenten.

Det är förpackningsproducenterna själva som står för finansieringen. Inom ramen för deras producentansvar betalar de förpackningsavgifter, som nu används för att bygga den nya anläggningen.