ANNONS

Paradigmskifte när energi kan flyttas i tid och rum

Sarah Rönnberg, professor i elkraftteknik vid Luleå tekniska universitet, Ida Lindh, strategiskt ansvarig för Campus Skellefteå på Skellefteå kommun, Jan Pettersson, projektledare vid Luleå tekniska universitet, Karl Andersson, professor i distribuerade datorsystem vid Luleå tekniska universitet, Sanna Orellano, kluster-ansvarig på Skellefteå Science City, Patrik Sundberg, affärsenhetschef på Skellefteå Kraft.
Sarah Rönnberg, professor i elkraftteknik vid Luleå tekniska universitet, Ida Lindh, strategiskt ansvarig för Campus Skellefteå på Skellefteå kommun, Jan Pettersson, projektledare vid Luleå tekniska universitet, Karl Andersson, professor i distribuerade datorsystem vid Luleå tekniska universitet, Sanna Orellano, kluster-ansvarig på Skellefteå Science City, Patrik Sundberg, affärsenhetschef på Skellefteå Kraft.

Den nya byggnaden på Campus Skellefteå får en unik energilösning när dataspelsutvecklingen kräver nya lokaler. Energin skrapas ihop från byggnaderna intill. Det handlar om användarflexibilitet – att kunna flytta energi i både tid och rum – tack vare smartare energilagring.

Publicerad

Behovet av att öka dataspelsutvecklingen på Campus var startskottet för projektet ”Digital stadsutveckling – Campus Skellefteå”. De nya lokalerna kräver mycket el och komfortkyla, vilket det råder brist på. Målet är nu att energieffektivisera grannbyggnader och på så sätt frilägga energi till de nya lokalerna. Patrik Sundberg är Affärsenhetschef på Skellefteå Kraft, en av parterna i projektet:– På lång sikt vill vi att denna typ av teknik blir det nya normala. Tekniken kommer vara skalbar och kan utnyttjas för utveckling av stadsdelar där effektbristen är en begränsande faktor. Många orter stöter på effektutmaningar vid tillväxt, menar Patrik Sundberg.– Arbetet bygger på vad vi har gjort sedan tidigare i Sara kulturhus. Men nu går vi vidare och tittar på hur vi kan använda AI-tekniken effektivt, säger Karl Andersson, professor i distribuerade datorsystem vid LTU.

Smartare energilager


Den nya byggnaden kommer få energi från närliggande byggnader. Men den stora utmaningen är att behoven och överflödena inte kommer att matcha i tid. Därför behöver energin lagras. Med artificiell intelligens och batterier som smarta energilager vill man flytta energianvändningen i tid och rum.– Tekniken finns men vi ska skapa ett verktyg som identifierar vilka behov av energilager som behövs och som optimerar batteriernas storlek, säger Patrik Sundberg.

Ta reda på mer om det banbrytande projektet här.

AI-teknik och simulering


AI-tekniken kommer ge information om hur mycket energi som behövs i relation till vad som finns tillgängligt. Dessutom ska projektet följa hur väl beräknade energianvändningar följer de verkliga värdena, genom bland annat simulering. – Enkelt uttryckt samlar vi in alla förbrukningar så nära realtid vi kan. Sedan lagrar vi det i ett moln. Utifrån den datan kan vi sedan simulera åtgärder. Om vi kan minska i hus A klockan åtta då kan det räcka till speldatorerna klockan nio, berättar Karl Andersson.

Energiproducenter och användare fokuserar på nyckeltal i form av årsgenomsnitt, när det egentligen skiljer mycket i kostnader och klimatpåverkan i varje stund. Om användaren istället bryter ned sin egen användning till prognoser timme för timme finns det utrymme för en effektivare användning av både elnät och energi. – Det har tidigare funnits en uppdelning mellan producenter och konsument. Vi tittar nu på vad vi kan göra för en hel stadsdel. Detta perspektiv på energisystemet kan vara ett framtida paradigmskifte, menar Patrik Sundberg.

Sverige som innovationsnation


Projektet kommer att ha stor betydelse för Sveriges attraktionskraft vad gäller framtida forsknings- och innovationssatsningar. Miljön på Campus i Skellefteå väntas bli ännu ett högintressant besöksmål vid sidan av Northvolts batterifabrik och Sara kulturhus. – Ja, det blir ytterligare en pusselbit i den gröna omställningen. Redan idag tar vi emot nyfikna delegationer från när och fjärran, avslutar Karl Andersson.

Om projektet:

Projektet ”Digital stadsutveckling – Campus Skellefteå” pågår i tre år och är till hälften Vinnovafinansierat. Projektet kopplar samman forskning i världsklass med innovativa högteknologiska företag och offentlig sektor. Bakom projektet står Luleå tekniska universitet, Skellefteå kommun, Skellefteå Kraft samt ABB.

Läs mer om projektet.