Övriga nyheter

Färgföretagets marknadsföring stoppat i domstol

Marknadsföringen av färgen som Thermogaia säljer har ifråga­satts både i Sverige och Tyskland. I slutet av 1990-talet förbjöd en tysk domstol återförsäljaren att använda sig av vissa påståenden i sin reklam.

Publicerad

Den tyska återförsäljaren av färgen stämdes på 1990-talet av bransch­föreningen för leverantörer av fasadsystem, WDVS. Den regionala domstolen i Wiesbaden förbjöd i två olika domar 1998 och 1999 företaget att använda sig av flera olika påståenden i marknadsföringen.

Bland annat fick företaget inte hävda att färgen kunde ge energibesparingar som motsvarar isolering med 60 millimeter poly­styren eller 120 millimeter glasull.

Även i Sverige har färgen, som kallas Termoskydd, tidigare marknadsförts med argumentet att den kan ge en energibesparing som motsvarar 10–12 centimeters isolering.

Men på senare år har Thermogaia slutat med det, vilket företagets vd Berit Lönn säger beror på att man vill fokusera på effekterna av färgen i stället för att jämföra den med något annat.

– Vi vill vara jättetydliga med att termoskydd inte isolerar, men kan påverka de material man lägger skyddet på så att de förbättrar sin isoleringsförmåga, säger hon.

På senare tid har Thermogaia även börjat marknadsföra färgen som en lösning för husägare som har drabb­ats av fuktproblem i enstegstätade fasader.

Det upprör Johan Smeds, byggnadsteknisk rådgivare på Villa­ägarnas riksförbund.

– Det är konstruktionen i sig som är problematisk, inte vad det är för färg på den, säger han. Även Folke Björk, professor i byggnadsteknik vid KTH, tycker illa om att företaget utger sig för att ha en lösning för husägare med enstegstätade fasader.

– Det ruttna virket kommer aldrig att bli bra av en sådan här behandling. Det är obehagligt, för där har vi kunder som verkligen letar efter ett halmstrå. De har redan fått en smäll, och man kan tänka sig scenarier där de börjar satsa sina resurser på den här färgen och så kommer inte det heller att hjälpa, säger han.

Konsumentverket har tagit emot flera anmälningar om vilseledande marknadsföring av färgen och hade 2010 en skriftväxling med Thermogaia. Två experter på Boverket hade då skriftligt uttalat att företagets ­påståenden om avfuktning var möjliga men inte visade, samt att den ­påstådda energibesparingen inte enbart kan bero på en färg som minskar strålningsutbytet mellan fasad och omgivning.

Thermogaia svarade Konsumentverket att en del av formuleringarna i marknadsföringen skulle justeras. Med det lät sig Konsumentverket nöja.