Energi

Övertecknad nyemission i Gillbergs metanolfabrik

Björn Gillberg har kommit ännu ett steg närmare målet om en metanolfabrik i Hagfors. Foto: Lasse Forsberg
Björn Gillberg har kommit ännu ett steg närmare målet om en metanolfabrik i Hagfors. Foto: Lasse Forsberg

- Vi har fått in över fem hundra nya aktieägare. Det är ett bra test på intresset och förtroendet för vårt metanolprojekt ute i landet, säger Björn Gillberg efter att nyemissionen slutförts – rejält övertecknad.

Publicerad

Nyemissionen i företaget Värmlandsmetanol var på 8,1 miljoner kronor, men intresset hade räckt till en mer än dubbelt så stor emission.

Antalet aktieägare ökar nu från 140 till cirka 700.

- De nya aktieägare som tecknat sig för mindre än tusen aktier kommer sannolikt att få full tilldelning. För övriga nya aktieägare kan det dock bli fråga om kvoteringen. Det bestämmer styrelsen de närmaste dagarna, säger Björn Gillberg till Ny Teknik.

Björn Gillbergs har kommit allt närmare målet att kunna bygga världens första kommersiella förgasningsanläggning för produktion av metanol – träsprit – av skogsråvara.

Metanolen ska användas som motorbränsle för bilar genom inblandning i bensin, i första hand cirka 5 procent.

Fabriken, som ska vara klar för drift till 2011, ska ligga i Hagfors och kommer att producera 300.000 liter metanol per dygn, enligt planerna.

Hela investeringen går på cirka två miljarder kronor.

- Vi tar ett trappsteg i taget, säger Björn Gillberg och redogör för hur han tänkt sig.

- För ett och ett halvt år sedan lyckades vi samla ett 40-tal aktieägare kring projektet. Sedan gick vi till VPC och blev ett publikt bolag. Med den emission vi gjort nu har vi fått så många nya ägare att vi kvalificerar oss till någon av börslistorna.

- I höst gör vi en större ”private placement” till några utvalda investerare och efter årsskiftet blir det en stor, publik nyemission i samband med att vi noterar aktien på någon av handelsplatserna, säger Björn Gillberg.

Värmlandsmetanol har köpt Uddeholmsbolagets gamla huvudkontor i Uddeholm till sitt högkvarter och detaljplanen för själva fabriken i Hagfors kommun är under arbete.

Man har löfte om att få ta över fjärrvärmepannorna i Hagfors i utbyte mot att leverera fjärrvärme från metanolfabriken ut i fjärrvärmenätet.