Energi

Oskarshamn hett för ny reaktorfabrik

Om kärnkraftsbolaget OKG väljer Hitachi GE som leverantör till en ny kärnreaktor lovar HGE att bygga en reaktorfabrik i Oskarshamn. Foto: OKG
Om kärnkraftsbolaget OKG väljer Hitachi GE som leverantör till en ny kärnreaktor lovar HGE att bygga en reaktorfabrik i Oskarshamn. Foto: OKG
Hitachi GE:s nya kokarreaktor Esbwr - Economic Simplified Boiling Water Reactor - som tillhör generation 3+, det vill säga kärnreaktorer med högre säkerhet än tidigare generationer.
Hitachi GE:s nya kokarreaktor Esbwr - Economic Simplified Boiling Water Reactor - som tillhör generation 3+, det vill säga kärnreaktorer med högre säkerhet än tidigare generationer.
GE Hitachis nya Generation IV-reaktor Prism, en natriumkyld reaktor på 622 MW som går på använt kärnbränsle från Generation III-reaktorer.
GE Hitachis nya Generation IV-reaktor Prism, en natriumkyld reaktor på 622 MW som går på använt kärnbränsle från Generation III-reaktorer.

En av världens tre största kärnkraftsbyggare, GE Hitachi Nuclear Energy , är intresserad av att bygga en reaktorfabrik i Oskarshamn – även om inte OKG beställer en ny reaktor från GE Hitatchi.

Publicerad

Nyligen träffade GE Hitachis Europachef  Robert Bergkvist kommunledningen i Oskarshamn och diskuterade möjligheterna att sätta upp en fabrik för tillverkning av moduler till GE Hitachi kokar- och tryckvattenreaktorer.

- Vi tittar på Oskarshamn som ett alternativ för vår etablering av vår europeiska modulfabrik, men det är inte avhängigt en beställning av just OKG – det kan också vara andra kraftbolag i Norden och Baltikum.

- Om vi ser ett stort intresse för våra kärnkraftverk i regionen så är Oskarshamn väldigt intressant som etableringsort, säger Robert Bergkvist till Ny Teknik.

Han ser fördelarna med djuphamnen i Oskarshamn, den kärnkraftskompetens som finns, ett gediget hantverkskunnande inom bland annat svetsning och inte minst samarbetsklimatet i samhället.

Dessutom är de svenska tekniska universiteten laddade för att pumpa ut hundratals nya kärntekniker varje termin direkt till industrin genom de nya högskoleutbildningarna i kärnteknik som nu etableras.

Oskarshamn samarbetar till exempel med KTH om ett sådant program, där sista året görs som ett praktikår på Oskarshamns kärnkraftverk.

I Oskarhamn är kärnkraft inget hot – det är ett löfte, ett löfte om nya jobb.

Skulle Hitachi GE bygga en fabrik i Oskarhamn handlar det om flera tusen nya jobb eftersom man inte bara skulle bygga för Sveriges behov utan för export till Europa.

- Om vi etablerar oss i Oskarshamn skulle det färdigställas en reaktor här en gång vart 2,5:e år, säger Robert Bergkvist.

Det är ingen hemlighet att Hitachi GE fiskar runt på andra platser Europa med sina fabriksplaner för att bereda marken för de riktiga affärerna – att få bygga kärnkraftverk på den nymornade Europamarknaden.

Enligt officiella uppgifter från Hitachi GE är målet att få bygga 10-15 nya reaktorer i Europa till 2020.

Så Robert Bergkvist fick naturligtvis frågan efter mötet med kommunledningen hur seriöst Oskarshamn är som alternativ för en fabrik?

- Väldigt seriöst, svarade Robert Bergkvist.

Robert Bergkvist talar om att GE Hitachi har byggt upp en högeffektiv serietillverkning av nya kärnkraftverk i moduler, som sedan fraktas och sätts samman på plats.

- Det har vi gjort i Asien i 15 år vilket är förklaringen till att vi kunnat hålla tidsplanerna. Den produktionsmodellen vill vi kopiera när vi nu ser att Europa står inför en storskalig kärnkraftsrenässans, säger Robert Bergkvist.

Modulbyggda kärnkraftverk är framtiden, enligt Henryk Anglart, docent och föreståndare för avdelningen för reaktorteknik på KTH i Stockholm.

- Det är en utveckling som började för några år sedan för att korta produktionstiden, minska kapitalbindningen och därmed göra nya kärnkraftverk billigare att bytta, säger Henryk Anglart till Ny Teknik.

De nya kärnkraftverk som byggs i dag går under etiketten generation 3+. De är konstruerade för att ge ökad säkerhet.

Nästa steg är generation 3++, det vill säga modulbyggda reaktorer. De ska vara både säkrare och billigare att bygga.

- När modultänkandet slår igenom på allvar, med fabriker som gör mindre komponenter i stora serier till hela industrin, kan vi troligen minska byggtiden med mer än hälften, säger Henryk Anglart.

Kan man korta byggtiden minskar också kapitalbindningen och kapitalkostnaderna och då blir kostnaderna att producera el väsentlig mycket lägre.

- Då får kärnkraften en konkurrensfördel mot de fossileldade kraftverken, där kapitalkostnaderna är lägre men råvarukostnaderna högre än för kärnkraft, säger Henryk Anglart.

Han menar att det finns möjligheter för kärnkraften att halvera priset per kilowatt reaktoreffekt – från dagens närmare 4000 euro per kW till 2000 euro per kW.

Tre kärnkraftsjättar

Tre reaktorbyggare dominerar världsscenen i dag.

1. Areva-Mitsubishi - ett samarbete mellan franska Areva och japanska Mitsubishi.

2. Toshiba-Westinghouse, helägt av japanska Toshiba som köpte Westinghouse 2006. I Westinghouse ligger fd Asea Atom med kärnbränsletillverkning i Västerås.

3. Hitachi-General Electric - ett strategiskt samarbete mellan japanska Hitachi och amerikanska General Electric tecknade 2006.