Energi

Nya sprickor i 03:s styrstavar

Nya sprickor har upptäckts i reaktor 3:s styrstavar i kärnkraftverket i Oskarshamn. - Vi blev överraskade över att hitta defekter i de nya stavarna och tror att det kan bero på materialfel, säger vd Lars Thuring.

Publicerad

I samband med revisionen i höstas upptäcktes ett stort antal sprickor i styrstavarna. De byttes ut mot nya stavar innan 03:an återstartades vid nyår. Strålsäkerhetsmyndigheten hade beviljat 03:an tidsbegränsat drifttillstånd fram till revisionsavställningen som började den 1 mars.

Under en förnyad kontroll som gjordes på 03:an fann man att ett antal av de nya styrstavarna hade defekter. Hittills har 130 av de 169 styrstavarna undersökts och på 13 av dem har man upptäckt 1 millimeter djupa och 10 millimeter långa sprickor.

Den teori som man sedan i höstas gått efter är att sprickbildningarna orsakats av termisk utmattning. Temperaturskillnaderna i 3:ans reaktorer i både Oskarshamn och i tvillingreaktorn i Forsmark är större än vad skaften till styrstavarna tål. Men Lars Thuring anser att det kan finnas fler orsaker än termisk utmattning.

- I och med att defekterna finns i de nya stavarna tror vi att det kan vara materialfel som är orsaken. Termisk utmattning har inte påverkat de gamla stavarna, säger han.

Westinghouse Electric Sweden levererar styrstavarna till Oskarshamn.

- Vi vet ännu inte vilken grundorsaken är. Det är för tidigt att uttala sig, säger vd:n Johan Hallén.

Ett intensivt samarbete pågår nu mellan Westinghouse och OKG för att analysera och kartlägga orsaken till de nyuppkomna sprickorna. Återstart för 03:an är 12 juli och idag är det detta datum som gäller, enligt Lars Thuring.

- Det beror helt och hållet på analyserna. Vi startar inte förrän vi vet orsaken.