VW: Tiden rinner ut för fossilfria fordonsflottan

2014-05-16 09:16  
Sten Forsberg, VD Volkswagen personbilar Sverige Foto: Håkan Flank

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Utvecklingen backar därför räcker det inte att enbart införa en begränsad kvotplikt. Ett brett klimatinriktat system för att stimulera biodrivmedel, till exempel ett klimatcertifikat för biodrivmedel, borde snabbutredas, skriver Sten Forsberg, VD Volkswagen i Sverige.

Det är bara drygt 15 år kvar till den tidpunkt då både regeringen och oppositionen anser att Sverige ska ha en fossiloberoende fordonsflotta. Men utvecklingen mot det målet går alldeles för långsamt. Med dagens takt kommer vi inte ens att vara i närheten av att uppfylla målet.

Detta är oroväckande för ett stort och glesbefolkat land som Sverige. Vi behöver en klimatanpassad mobilitet i framtiden.

Under första kvartalet svarade de alternativ som kan drivas med förnybar energi - gasbilar, E85-bilar, elbilar och laddhybrider – för endast 2,5 procent av den totala nybilsförsäljningen. Än mer oroväckande är att kommuner och landsting, som tidigare gått i bräschen för omställningen, har tappat tempo.

Enligt Miljöfordonsdiagnosen som görs av Miljöfordon Syd har de deltagande kommunerna minskat andelen fossilfria bilar något mellan 2012 och 2013. Att utvecklingen nu backar i kommuner och landsting är särskilt anmärkningsvärt eftersom många av dessa har fattat egna beslut att ställa om till fossilfria alternativ i sin verksamhet.

Att utvecklingen gjort halt – och till och med backar – är tyvärr inte uppseendeväckande mot bakgrund av att Sverige i dag helt saknar långsiktiga styrmedel för omställningen till förnybart. Det främsta styrmedlet som är skattefrihet för förnybara drivmedel ska avvecklas innan år 2020 enligt EU:s regler. Stimulanser för förmånsbilsmarknaden och supermiljöbilspremien är på väg bort redan om något år, enligt riksdagens beslut.

Regeringens försök att skapa en långsiktig lösning för låginblandade bränslealternativ genom införande av så kallad kvotplikt från och med maj 2014 har misslyckats eftersom förslaget inte är godkänt av EU-kommissionen.

I princip saknas en fungerande miljöbilspolitik och detta tycks vara ett faktum som är oberoende av höstens valresultat eftersom inte heller oppositionen har ett alternativ till stimulanser i sina motioner.

Regeringens satsningar på en kvotplikt för låginblandning av biodrivmedel i diesel och bensin har alltså stött på patrull i Bryssel. EU-kommissionens kritik mot regeringens förslag, samt den mycket svaga utvecklingen mot 2030-målet, borde fungera som larmklockor och väcka nya tankar hos såväl regeringen som oppositionen.

Sverige borde redan nu ta ett större steg än att enbart införa en begränsad kvotplikt. Ett brett klimatinriktat system för att stimulera biodrivmedel, till exempel en klimatinriktad kvotplikt eller klimatcertifikat för biodrivmedel, borde snabbutredas. Framgången för elcertifikatsystemet på elmarknaden bör då studeras. Det systemet har varit kostnadseffektivt och uppfattas som långsiktigt eftersom det inte ifrågasätts av EU.

I samma anda borde politiken enas om en mer långsiktig syn på utvecklingen mot ökad eldrift. En övergång till el innebär en kraftfull satsning på ökad energieffektivitet i fordonsparken och ett viktigt komplement till de förnybara drivmedlen som kan användas i förbränningsmotorer. Men liksom när det gäller de förnybara drivmedlen kräver övergången till elbilar att någon leder de olika sektorer av samhället som behöver medverka.

En ökad användning av elbilar kräver satsningar på infrastruktur och en långsiktighet som underlättar både nyförsäljning och andrahandsmarknad. Om staten inte medverkar i detta och ställer sig bakom en strategi för elbilar är det svårt att se att någon annan kan ersätta den rollen.

Det som hänt med E85-bränslet ökar snarast behovet av ett långsiktigt och tydligt statligt engagemang. I fallet E85 medverkade staten till en spirande utveckling för att sedan ta sin hand från utvecklingen. Idag är det sorgligt att se att inget parti tar ett tydligt ansvar i denna fråga, trots att alla partier medverkade i de initiala besluten att göra E85 till ett attraktivt alternativ. Svensk etanol har dessutom goda miljöegenskaper, vilket gör det märkligt att politiken inte varit mer aktiv när det gäller att formulera rätt krav för att skilja på bra och dålig etanol.

Men det finns fortfarande tid att rädda denna utveckling om frågan prioriteras. Från Volkswagens sida ger vi inte upp något alternativ och erbjuder därför alla miljöalternativ, inklusive fordon för E85. I dag rullar vår snålaste bil någonsin för första gången på svensk väg – modellen XL1 använder endast en liter bränsle per tio mil. Med nuvarande politisk inriktning att avskaffa supermiljöbilspremien 2015 skulle Sverige bli ett av mycket få länder i Europa utan incitament från staten för denna bil.

Mot denna bakgrund är det extremt viktigt att politiken nu också visar en tydlighet och långsiktighet när det gäller biogas och den spirande möjlighet som elbilarna och laddhybriderna innebär.

Kortsiktigheten från fallet med E85 får inte upprepas eftersom det skulle orsaka stor skada när det gäller förtroendet från bilköparna och andra parter vars investeringar är nödvändiga för en positiv utveckling mot målet om en fossiloberoende fordonsflotta.

Sten Forsberg, VD Volkswagen personbilar Sverige

Kvotplikten reglerar mängden biodrivmedel i bensin och diesel

Den nya lagen skulle träda i kraft 1 maj 2014 men regeringen har skjutit upp införandet som bland annat skulle reglerat inblandningen av hållbara biodrivmedel i bensin och i dieselbränsle. Inblandningen som sker i dag är på frivillig basis.

  • I bensin ska andelen hållbara biodrivmedel vara minst 4,8 volymprocent. Efter ytterligare ett år ska volymen uppgå till minst 7 volymprocent.
  • I dieselbränsle ska andelen hållbara biodrivmedel uppgå till minst 9,5 volymprocent varav minst 3,5 volymprocent ska uppfyllas med vissa särskilt anvisade biodrivmedel som kan anses ha extra fördelar.
  • Energiskatten för alla hållbara biodrivmedel som ingår i bensin eller dieselbränsle tas ut med belopp som motsvarar energiskatten för jämförbart fossilt drivmedel, omräknat efter energiinnehåll.
  • Den nuvarande skattebefrielsen för höginblandade och rena biodrivmedel som inte ingår i bensin eller dieselbränsle behålls även efter 2013.

Källa: Regeringen

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt